Ako sa dá brániť proti odňatiu invalidného dôchodku

Podávateľka podnetu uviedla, že Sociálna poisťovňa jej odobrala invalidný dôchodok bezdôvodne, pretože jej zdravotný stav sa nezlepšil. Požiadala ma preto o radu, ako postupovať, ak si chce uplatniť opravné prostriedky proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne.
Príbeh 19/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
štvrtok 01.04.2021
utorok 16.11.2021