Aj o malých zmenách v zariadení sociálnych služieb je dôležité komunikovať s klientmi

Klienti žijúci v zariadeniach sociálnych služieb sa na mňa obracajú aj s rôznymi bežnými problémami, ktoré však z pohľadu svojej situácie považujú za veľmi dôležité. Poskytovateľ sociálnej služby má rešpektovať právo klientov na vyjadrenie spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou poskytovaných a zabezpečovaných sociálnych služieb.
Príbeh 33/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
streda 17.02.2021
pondelok 24.05.2021