Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Stanovisko komisárky vo veci ochrany práv pani Zdenky Zemánkovej, matky so zdravotným postihnutím zo Žiliny

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím