september 2023
poutstštpisone
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MPSVaR SR k reforme sociálnych služieb a kompenzácií
6
7
Workshop Radničkine trhy
8
Stretnutie s BSK - prezentovanie výsledkov prieskumu prístupnosti volebných budov
Radničkine trhy
9
Radničkine trhy
10
11
Valné zhromaždenie KOS
pojednávanie 4 Ps/1/2019
Galavečer Dobré srdce
12
13
Reforma posudkovej činnosti - stretnutie pracovnej skupiny
14
Pojednávanie
15
16
17
18
19
20
Nahliadanie do súdneho spisu
Workshop k zamestnávaniu ľudí so zdravotným postihnutím v Šali
Sociálny čin roka - ocenenie ministerky MPSVaR SR za významnú pomoc rodinám v roku 2022
21
Človek v práve - konferencia Lubyho dni 2023
22
Človek v práve - konferencia Lubyho dni 2023
23
24
25
26
Podpis memoranda s Generálnou prokuratúrou SR
27
Výjazdový deň BANSKÁ ŠTIAVNICA
28
Výjazdový deň ŽIAR NAD HRONOM
Zasadnutie Rady vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím - online
29
BIVIO - oslava 5 výročia založenia
30
1
2
3
Konferencia Nezávislý život, s témou participácia
Výbor pre primárnu prevenciu Rady vlády SR pre duševné zdravie
4
5
Stretnutie s predsedom Najvyššieho správneho súdu
6
7
8