Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kalendár udalostí

Kalendár zobrazuje hlavné minulé a očakávané udalosti programu komisárky a zamestnancov úradu

Pripravované udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
05.09.2019 Duševné zdravie a zmysluplný život - konferencia   Školenie
05.09.2019Popis: Účasť na konferencii spojená s prezentáciou zistení z monitoringov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v psychiatrických liečebniach a nemocniciach
08:00 - 16:30 510 minút
05.09.2019 Pojednávanie OS Bratislava II Pojednávanie
09:00 - 12:30 210 minút
06.09.2019 Duševné zdravie a zmysluplný život - konferencia   Školenie
06.09.2019Popis: Účasť na konferencii spojená s prezentáciou zistení z monitoringov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v psychiatrických liečebniach a nemocniciach
08:00 - 16:30 510 minút
12.09.2019 Výjazdový deň komisárky v meste Nitra   Výjazd
12.09.2019Popis: výjazdový deň
07:00 - 19:30 750 minút
16.09.2019 Účasť na školení ku kvalite sociálnych služieb   Školenie
16.09.2019Popis: Prenáška komisárky o zisteniach z monitorovacej činnosti v zariadeniach sociálnych služieb
08:00 - 11:00 180 minút
19.09.2019 Seminár Zneužívanie a násilie na senioroch   Školenie
19.09.2019Popis: Ďalšie pokračovanie seminára organizovaného Fórom pre pomoc starším v meste Banská Bystrica s prezentáciou o zisteniach komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím
08:00 - 18:30 630 minút
23.09.2019 Seminár - Nový Smokovec   Školenie
23.09.2019Popis: Poznatky z monitoringov
08:00 - 16:30 510 minút
25.09.2019 Seminár - Vyhne   Školenie
25.09.2019Popis: POznatky z monitoringov
08:00 - 16:30 510 minút
25.09.2019 Pojednávanie KZP/0430/2016/03R   Pojednávanie
25.09.2019Popis: Obmedzenie SPÚ
08:30 - 14:00 330 minút
26.09.2019 Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony Pojednávanie
08:45 - 11:30 165 minút
01.10.2019 Pojednávanie OS Rimavská Sobota KZP/0285/2017/03R Pojednávanie
06:30 - 16:30 600 minút
02.10.2019 Seminár Zneužívanie a násilie na senioroch   Školenie
02.10.2019Popis: Ďalšie pokračovanie seminára organizovaného Fórom pre pomoc starším v meste Poprad s prezentáciou o zisteniach komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím
08:00 - 20:00 720 minút
04.10.2019 Pojednávanie na OS Prievidza   Pojednávanie
04.10.2019Popis: Pojednávanie vo veci zmeny úpravy styku s maloletým.
09:00 - 11:00 120 minút
15.10.2019 Pokračovanie súdneho konania   Pojednávanie
15.10.2019Popis: Súd nám poslal znalecký posudok. Na ďalšom pojednávaní sa budú účastníci konania k nemu vyjadrovať.
10:00 - 16:30 390 minút
23.10.2019 Seminár Fóra pre pomoc starším   Školenie
23.10.2019Popis: Ďalšie pravidelné stretnutie venované pravidelnému školeniu seniorov v meste Bojnice
08:00 - 16:30 510 minút

Minulé udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
17.06.2016 Pozbavenie spôsobilosti naprávne úkony   Pojednávanie
17.06.2016Popis: Účastník je klientom DSS Krškany, za ktoré nikto nebol prítomný na pojednávaní. Navrhli sme vypočuť znalca.
09:00 - 09:40 40 minút
28.07.2016 Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.   Pojednávanie
28.07.2016Popis: Na pojednávaní bol vypočutý znalec.
09:00 - 10:40 100 minút
17.10.2016 Ochrana práv maloletého dieťaťa   Pojednávanie
17.10.2016Popis: Na pojednávaní boli vypočutí starí rodičia, matka. Boli navrhnuté ďalšie dôkazné prostriedky. Matka namieta príslušnosť slovenského súdu z dôvodu, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí.
10:00 - 11:50 110 minút
17.10.2016 Ochrana práv maloletého dieťaťa   Pojednávanie
17.10.2016Popis: Na pojednávaní boli vypočutí starí rodičia, matka. Boli navrhnuté ďalšie dôkazné prostriedky. Matka namieta príslušnosť slovenského súdu z dôvodu, že sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. !pozn: duplicita, to isté aj v podnete KZP/0079/2016/03R
10:00 - 11:50 110 minút
13.12.2016 Pojednávanie   Pojednávanie
13.12.2016Popis: Pojednávania sme sa nezúčastnili z dôvodu služobnej cesty v zahraničí. Na pojednávaní bol vyhlásený dopĺňací rozsudok. Súd žalobu v časti týkajúcej sa náhrady mzdy nad sumu 1.417 Eur zamietol.
12:45 - 13:45 60 minút
05.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenského paralympijského výboru a predsed... Stretnutie v kancelárii
10:00 - 12:00 120 minút
09.01.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 12:30 210 minút
10.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenskej humanitnej rady s Ing. Ivanom Sýk... Stretnutie v meste
10:00 - 11:00 60 minút
10.01.2017 Pracovné stretnutie k deinštitucionalizácii   Stretnutie v kancelárii
10.01.2017Popis: stretnutie s organizáciami zabezpečujúcimi realizáciu DI.
14:00 - 15:00 60 minút
11.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu vo veci spôsobilosti na pr... Stretnutie v kancelárii
10:00 - 12:30 150 minút
12.01.2017 Stretnutie so zástupkyňou nemeckej organizácie osôb so zdravotným p... Stretnutie v kancelárii
12:00 - 14:00 120 minút
16.01.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 12:00 180 minút
16.01.2017 Porada k zabezpečeniu monitorovania prístupnosti pre ľudí so zdravo... Porada
13:00 - 15:00 120 minút
16.01.2017 Porada úradu k webovému portálu Porada
16:00 - 18:00 120 minút
17.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu   Stretnutie v kancelárii
17.01.2017Popis: Popis:Doplnenie podnetu sp. zn. KZP/0010/2017/02R.
12:50 - 13:50 60 minút
18.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Školenie
08:00 - 18:00 510 minút
19.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Školenie
08:00 - 18:00 510 minút
20.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím"   Školenie
20.01.2017Popis: Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím"
08:00 - 13:00 300 minút
20.01.2017 Stretnutie s ministerkou spravodlivosti p. Luciou Žitňanskou Stretnutie v kancelárii
09:00 - 12:30 210 minút
23.01.2017 Stretnutie s p. Monikou Ščevovichovou   Stretnutie v kancelárii
23.01.2017Popis: Stretnutie s predsedníčkou občianskeho združenia POMOC ČLOVEKU
08:15 - 16:30 495 minút
24.01.2017 Múzeum Janka Kráľa Liprovský Mikuláš   Stretnutie v kancelárii
24.01.2017Popis: Príprava a poradenstvo pre vytvorenie chránenej dielne, za účasti PhDr. Viery Záhorcovej.
06:00 - 12:00 360 minút
24.01.2017 Šetrenie podnetov v meste Liptovský Mikuláš a okolie.   Stretnutie v meste
24.01.2017Popis: Výjazd zamestnancov úradu za účelom osobného šetrenia podnetov a získania listinných materiálov od podávateľov podnetov.
11:00 - 16:30 330 minút
25.01.2017 Stretnutie s predsedom Národnej rady sluchovo postihnutých - s p. I...   Stretnutie v kancelárii
25.01.2017Popis: Stretnutie za účelom plánu ďalšej spolupráce
09:00 - 10:20 80 minút
25.01.2017 Školenie ochrana osobn.údajov Školenie
11:00 - 15:00 240 minút
26.01.2017 Podpis memoranda s prof. Doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD., rektorom ...   Stretnutie v meste
26.01.2017Popis: Podpis „Memoranda o spolupráci“.
13:00 - 16:00 180 minút
27.01.2017 Osobné šetrenie podnetu Stretnutie v meste
08:00 - 10:10 130 minút
30.01.2017 Súdne pojednávanie Krajský súd Žilina sp. zn. KZP/204/2016/02R a sp... Pojednávanie
06:00 - 17:00 660 minút
31.01.2017 Pracovné stretnutie vo veci zmluvy o nájme priestorov Stretnutie v kancelárii
10:00 - 11:30 90 minút
31.01.2017 Stretnutie so zástupcami AV Mobilita, chránená dielňa   Stretnutie v kancelárii
31.01.2017Popis: Stretnutie k prezentácii projektu RegioAuto – sociálny taxík s p. Klaudiou Valuškovou a p. Mgr. Máriou Fumačovou
14:00 - 15:30 90 minút
01.02.2017 Porada úradu Porada
09:00 - 11:30 150 minút
Zobrazené výsledky 1-30 (z 1126)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Agenda

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím