Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Kalendár udalostí

Kalendár zobrazuje hlavné minulé a očakávané udalosti programu komisárky a zamestnancov úradu

Pripravované udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
11.06.2020 Pojednávanie OS Bratislava I - sp. zn. KZP/0306/2017/05R Externé Pojednávanie
10:00 - 12:00 120 minút
09.07.2020 OS BA III KZP/0092/2020/03R Externé Pojednávanie
09:00 - 11:30 150 minút

Minulé udalosti

Dátum konaniaNázov aktivityTyp aktivity
08.06.2016 KZP/0020/2016/02R Externé Pojednávanie
11:00 - 16:30 330 minút
17.06.2016 Pozbavenie spôsobilosti naprávne úkony   Externé Pojednávanie
09:00 - 09:40 40 minút
28.07.2016 Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.   Externé Pojednávanie
09:00 - 10:40 100 minút
17.10.2016 Ochrana práv maloletého dieťaťa   Externé Pojednávanie
10:00 - 11:50 110 minút
17.10.2016 Ochrana práv maloletého dieťaťa   Externé Pojednávanie
10:00 - 11:50 110 minút
13.12.2016 Pojednávanie   Externé Pojednávanie
12:45 - 13:45 60 minút
05.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenského paralympijského výboru a predsed... Interné Stretnutie (kancelária)
10:00 - 12:00 120 minút
09.01.2017 Porada úradu Interné Porada
09:00 - 12:30 210 minút
10.01.2017 Stretnutie s predsedom Slovenskej humanitnej rady s Ing. Ivanom Sýk... Externé Stretnutie (mesto)
10:00 - 11:00 60 minút
10.01.2017 Pracovné stretnutie k deinštitucionalizácii   Externé Stretnutie (kancelária)
14:00 - 15:00 60 minút
11.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu vo veci spôsobilosti na pr... Interné Stretnutie (kancelária)
10:00 - 12:30 150 minút
12.01.2017 Stretnutie so zástupkyňou nemeckej organizácie osôb so zdravotným p... Interné Stretnutie (kancelária)
12:00 - 14:00 120 minút
16.01.2017 Porada úradu Interné Porada
09:00 - 12:00 180 minút
16.01.2017 Porada k zabezpečeniu monitorovania prístupnosti pre ľudí so zdravo... Interné Porada
13:00 - 15:00 120 minút
16.01.2017 Porada úradu k webovému portálu Interné Porada
16:00 - 18:00 120 minút
17.01.2017 Osobné stretnutie s podávateľkou podnetu   Interné Stretnutie (kancelária)
12:50 - 13:50 60 minút
18.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Externé Školenie
08:00 - 18:00 510 minút
19.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím" Externé Školenie
08:00 - 18:00 510 minút
20.01.2017 Školenie na tému "Zastupovanie detí s duševným postihnutím"   Externé Školenie
08:00 - 13:00 300 minút
20.01.2017 Stretnutie s ministerkou spravodlivosti p. Luciou Žitňanskou Externé Stretnutie (kancelária)
09:00 - 12:30 210 minút
23.01.2017 Stretnutie s p. Monikou Ščevovichovou   Interné Stretnutie (kancelária)
08:15 - 16:30 495 minút
24.01.2017 Múzeum Janka Kráľa Liprovský Mikuláš   Externé Stretnutie (kancelária)
06:00 - 12:00 360 minút
24.01.2017 Šetrenie podnetov v meste Liptovský Mikuláš a okolie.   Externé Stretnutie (mesto)
11:00 - 16:30 330 minút
25.01.2017 Stretnutie s predsedom Národnej rady sluchovo postihnutých - s p. I...   Interné Stretnutie (kancelária)
09:00 - 10:20 80 minút
25.01.2017 Školenie ochrana osobn.údajov Interné Školenie
11:00 - 15:00 240 minút
26.01.2017 Podpis memoranda s prof. Doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD., rektorom ...   Externé Stretnutie (mesto)
13:00 - 16:00 180 minút
27.01.2017 Osobné šetrenie podnetu Externé Stretnutie (mesto)
08:00 - 10:10 130 minút
30.01.2017 Súdne pojednávanie Krajský súd Žilina sp. zn. KZP/204/2016/02R a sp... Externé Pojednávanie
06:00 - 17:00 660 minút
31.01.2017 Pracovné stretnutie vo veci zmluvy o nájme priestorov Interné Stretnutie (kancelária)
10:00 - 11:30 90 minút
31.01.2017 Stretnutie so zástupcami AV Mobilita, chránená dielňa   Interné Stretnutie (kancelária)
14:00 - 15:30 90 minút
Zobrazené výsledky 1-30 (z 1289)
 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom