Monitorovanie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím
Monitorovaním zisťujeme aktuálny stav dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach, konštatujeme porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím a navrhujeme prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie.
Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
V súvislosti s monitorovaním (bez)bariérovosti volebných priestorov a miestností sme sa na vás obrátili s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka. Vďaka tomu budeme môcť onedlho zverejniť výsledky tohto prieskumu.
Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím


Táto kniha vznikla s podporou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(Autor © prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., 2024)

Kontakt pre verejnosť

Administratívne centrum Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko

Kontakt pre médiá

Štefánia Kačalková
Hovorkyňa úradu
JUDr. Zuzana Stavrovská - komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností v spojených regionálnych voľbách
V súvislosti s monitorovaním (bez)bariérovosti volebných priestorov a miestností sme sa na vás obrátili s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka. Vďaka tomu sa nám podarilo spracovať tieto informácie do zverejnených výsledkov.