Veľkosť textu
Príhovor komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Dovoľte mi, prosím, aby som začala celkom tradične. Sme na začiatku. Sme na začiatku plnenia náročných úloh, ktoré súvisia so zavedením inštitútu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do právneho poriadku Slovenskej republiky. Takýto okamih prirodzene zvádza k veľkým očakávaniam, vyjasňovaniu predstáv, prijímaniu predsavzatí i vyhodnoteniu skutočností, ktoré tomuto momentu predchádzali.  ... 11.03.2016
Zriadili sme úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť 18.02.2016, kedy sme dostali súhlas so sídlom úradu. Vtedy som sa oficiálne ujala výkonu funkcie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. To bol prvý krok, aby sa mohol úrad zaregistrovať.... 01.03.2016

Mapa stránky

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom