Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 24.04.2019 06:48

Stav podnetov

V sledovaní -  7,0 % Ukončené -  73,3 % Koná sa -  19,7 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  29,3 % Podnet na preskúmanie -  63,7 % Návrh na zmenu legislatívy -  7,0 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,0 % Pošta -  23,0 % Osobne -  24,3 % E-mail -  32,7 % Elektronický formulár -  19,0 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  28,5 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,2 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  33,1 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  7,0 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Odloženie podnetu § 22 -  23,6 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  3,4 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  10,3 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  3,4 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  19,0 % Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d) -  6,9 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  20,7 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  10,3 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  22,4 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  3,4 %