Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 19.12.2018 15:33

Stav podnetov

V sledovaní -  7,5 % Ukončené -  69,8 % Koná sa -  22,8 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  30,2 % Podnet na preskúmanie -  61,9 % Návrh na zmenu legislatívy -  7,8 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,1 % Pošta -  21,3 % Osobne -  23,9 % E-mail -  34,3 % Elektronický formulár -  19,4 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  26,6 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,4 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  35,7 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  7,2 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,0 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,5 % Odloženie podnetu § 22 -  22,7 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  4,2 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  12,5 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  4,2 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  18,8 % Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d) -  6,3 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  16,7 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  8,3 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  25,0 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  4,2 %