Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Radmila Strejčková

Zdravotníctvo a sociálne poistenie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 21.02.2019 11:45

Stav podnetov

V sledovaní -  7,4 % Ukončené -  75,2 % Koná sa -  17,4 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  30,5 % Podnet na preskúmanie -  62,1 % Návrh na zmenu legislatívy -  7,4 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  1,1 % Pošta -  21,6 % Osobne -  23,4 % E-mail -  34,0 % Elektronický formulár -  19,9 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  28,3 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  33,9 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  6,4 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,9 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Odloženie podnetu § 22 -  23,6 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  3,6 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  10,7 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  3,6 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  19,6 % Opakovaný podnet, ktorý už komisár vybavil a neobsahuje nové skutočnosti komisár (§ 22 ods. 2 písm. d) -  7,1 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  19,6 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  10,7 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  21,4 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  3,6 %