Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
Mgr. Štefan Valko

Sociálne služby a vzdelávanie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 19.12.2018 14:20

Stav podnetov

V sledovaní -  13,0 % Ukončené -  66,5 % Prijatý -  0,5 % Koná sa -  20,0 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  28,0 % Podnet na preskúmanie -  68,0 % Návrh na zmenu legislatívy -  4,0 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  4,5 % Pošta -  16,0 % Osobne -  21,5 % E-mail -  45,0 % Elektronický formulár -  13,0 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  9,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,8 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  25,8 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,4 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  34,0 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  5,0 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Odloženie podnetu § 22 -  11,9 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  5,3 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  57,9 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  5,3 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  15,8 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  15,8 %