Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
Mgr. Štefan Valko

Sociálne služby a vzdelávanie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 23.10.2018 11:18

Stav podnetov

V sledovaní -  13,6 % Ukončené -  59,7 % Koná sa -  26,7 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  28,3 % Podnet na preskúmanie -  67,5 % Návrh na zmenu legislatívy -  4,2 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  4,7 % Pošta -  16,2 % Osobne -  20,9 % E-mail -  45,0 % Elektronický formulár -  13,1 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  10,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  20,7 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,4 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  5,0 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  35,7 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  5,0 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Odloženie podnetu § 22 -  12,9 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  5,6 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  55,6 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  5,6 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  16,7 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  16,7 %