Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
Mgr. Štefan Valko

Sociálne služby a vzdelávanie

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 24.04.2019 05:56

Stav podnetov

V sledovaní -  10,3 % Ukončené -  69,4 % Koná sa -  20,2 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  24,0 % Podnet na preskúmanie -  72,8 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,2 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  4,0 % Pošta -  20,6 % Osobne -  21,4 % E-mail -  41,3 % Elektronický formulár -  12,7 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bolo požiadané o výkon oprávnenia orgánu verejnej správy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  7,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  5,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  28,7 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,0 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,5 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,5 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  28,7 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  4,0 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,0 % Odloženie podnetu § 22 -  13,9 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  3,6 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  60,7 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  7,1 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  10,7 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  3,6 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  14,3 %