Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. PhDr. Ivona Kardianová

Občianskoprávna a rodinná agenda

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 23.10.2018 12:10

Stav podnetov

V sledovaní -  17,7 % Ukončené -  60,1 % Koná sa -  22,2 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  33,8 % Podnet na preskúmanie -  65,2 % Návrh na zmenu legislatívy -  1,0 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  5,6 % Pošta -  15,7 % Osobne -  33,8 % E-mail -  37,4 % Elektronický formulár -  7,6 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,6 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  17,5 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  6,5 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  35,7 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,3 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Odloženie podnetu § 22 -  27,3 %

Typ odloženia podnetov

Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  27,9 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  48,8 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  2,3 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  11,6 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  9,3 %