Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. PhDr. Ivona Kardianová

Občianskoprávna a rodinná agenda

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 24.04.2019 06:24

Stav podnetov

V sledovaní -  12,5 % Ukončené -  80,1 % Koná sa -  7,4 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  44,9 % Podnet na preskúmanie -  54,7 % Návrh na zmenu legislatívy -  0,4 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  5,9 % Pošta -  14,8 % Osobne -  34,0 % E-mail -  36,7 % Elektronický formulár -  8,6 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  7,2 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  14,3 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,8 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  45,1 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  0,4 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,8 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,4 % Odloženie podnetu § 22 -  21,5 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  1,9 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  28,8 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  1,9 % Rozhodol súd druhého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  1,9 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  42,3 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  1,9 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  13,5 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  7,7 %