Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. PhDr. Ivona Kardianová

Občianskoprávna a rodinná agenda

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 19.12.2018 15:02

Stav podnetov

V sledovaní -  12,0 % Ukončené -  74,5 % Koná sa -  13,5 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  36,5 % Podnet na preskúmanie -  63,0 % Návrh na zmenu legislatívy -  0,5 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  5,8 % Pošta -  15,9 % Osobne -  33,7 % E-mail -  36,5 % Elektronický formulár -  8,2 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,9 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  6,1 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  15,0 % Postúpenie podnetu (§ 27 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  4,4 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  40,0 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  0,6 % Podanie podnetu na prokuratúru (§ 23 písm. b) Zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Odstúpenie podnetu (§ 23 písm. a) bod2.zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Odloženie podnetu § 22 -  26,1 %

Typ odloženia podnetov

Vo veci koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár (§ 22 ods. 2 písm. c) -  2,1 % Späť vzatie podávateľom (§ 22 ods. 1 písm. c) -  29,2 % Rozhodol súd prvého stupňa (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 2.) -  2,1 % Nepatrí do pôsobnosti komisára (§ 22 ods. 1 písm. a) -  45,8 % Neopodstatnený (§ 22 ods. 2 písm. a) -  2,1 % Nedoplnenie, nespresnenie (§ 22 ods. 1 písm. d) -  10,4 % Koná súd (§ 22 ods. 1 písm. b) bod 1.) -  8,3 %