Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 21.02.2019 11:36

Stav podnetov

V sledovaní -  27,0 % Ukončené -  52,0 % Koná sa -  21,1 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  15,2 % Podnet na preskúmanie -  80,9 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,9 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  4,9 % Pošta -  15,2 % Osobne -  22,5 % E-mail -  42,6 % Elektronický formulár -  14,7 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,1 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  26,7 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  7,5 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  19,3 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,9 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,6 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  18,0 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,7 % Podanie podnetu na Generálnu prokuratúru -  0,6 % Odloženie podnetu § 22 -  17,4 %

Typ odloženia podnetov

Žiadne dáta