Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 19.12.2018 15:25

Stav podnetov

V sledovaní -  26,9 % Ukončené -  50,8 % Prijatý -  0,5 % Koná sa -  21,8 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  15,5 % Podnet na preskúmanie -  81,3 % Návrh na zmenu legislatívy -  3,1 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  5,2 % Pošta -  15,0 % Osobne -  22,8 % E-mail -  42,5 % Elektronický formulár -  14,5 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  3,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  1,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  27,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  7,3 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  19,3 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,0 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  17,3 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  3,3 % Odloženie podnetu § 22 -  18,0 %

Typ odloženia podnetov

Žiadne dáta