Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Zodpovedný referent

Avatar
JUDr. Eva Arnoldová

Bezbariérová prístupnosť

Prijaté podnety

Počet podnetov

Podrobnosti

Aktualizované: 23.10.2018 12:33

Stav podnetov

V sledovaní -  24,3 % Ukončené -  48,1 % Koná sa -  27,5 %

Typy podnetov

Žiadosť o poradenstvo -  15,9 % Podnet na preskúmanie -  82,0 % Návrh na zmenu legislatívy -  2,1 %

Spôsob podania

Vlastná iniciatíva -  5,3 % Pošta -  15,9 % Osobne -  23,3 % E-mail -  41,3 % Elektronický formulár -  14,3 %

Spôsob ukončenia podnetov

Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru ale v súlade so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  29,2 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  8,0 % Vyjadrenie k výsledku posúdenia podnetu - nebolo zistené porušenie práva podľa dohovoru (§ 24 zákona č. 176/2015 Z.z.) -  21,2 % Vstup do súdneho konania (§ 10 ods. 2 písm. g) zákona č. 176/2015 Z.z.) -  2,2 % Poučenie o správnom postupe (§ 23 písm. a) 1. zákona č. 176/2015 Z.z.) -  0,7 % Poradenstvo (Usmernenie alebo žiadosť o radu) -  16,8 % Podnet na zmenu právnej úpravy -  1,5 % Odloženie podnetu § 22 -  18,2 %

Typ odloženia podnetov

Žiadne dáta