Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Zmeny pre ŤZP sú v legislatívnom procese Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorá sa týka zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo začalo legislatívny proces tejto právnej úpravy, ktorá by mala vstúpiť do platnosti 1. januára 2017. 15.06.2016
Stretnutie s predsedníčkou Slovenského zväzu telesne postihnutých Dňa 13. júna sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uskutočnilo stretnutie s predsedníčkou Slovenského zväzu telesne postihnutých Ing. Monikou Vrábľovou a Mgr. Oľgou Bohuslavovou. 13.06.2016
Stretnutie so zástupcami z občianskych združení, ktoré združujú ľudí so sluch... Dňa 13.6. prijala Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím   skupinu funkcionárov z občianskych združení, ktoré združujú ľudí so sluchovým postihnutím, ktorí pri bežnej komunikácii nepoužívajú posunkovú reč. 13.06.2016
Krásne a veselé chvíle na Dni krivých zrkadiel 12. jún je každoročne symbolickým sviatočným dňom ľudí s mentálnym postihnutím. Celá akcia sa niesla v symbole hesla „Sme iní, ale nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás!“. 12.06.2016
Belasý motýľ, Vaša pomoc, naše krídla Pri príležitosti 16. ročníka Dňa ľudí so svalovou dystrofiou (10. jún) cca v 60-tich mestách a dedinách na území Slovenska vyšli do ulíc ľudia so svalovou dystrofiou, aby informovali verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovosvalových ochorení a o živote s týmito chorobami. 10.06.2016
Deň krivých zrkadiel - Ľudia s mentálnym postihnutím s dobrovoľníkmi pomôžu s... 12. jún - Deň krivých zrkadiel - je dňom ľudí s mentálnym postihnutím. S heslom „Sme iní, ale nie horší!“ pootvárame dvere do sveta týchto ľudí, spoznávame ich talent, schopnosti, názory... A každý kto chce, sa môže započúvať. V rôznych mestách Slovenska prebiehajú koncerty, predstavenia, tanečné vystúpenia, či rozličné sprievodné po... 07.06.2016
16. ročník kampane Belasý motýľ | vaša pomoc – naše krídla Cieľom kampane BELASÝ MOTÝĽ je informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovosvalových ochorení a získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc dru... 07.06.2016
Účasť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na zasadnutí Výboru pre o... 6. júna sa v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR konalo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády SR a plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce Rady, ktorý nadväzuje na p... 06.06.2016
Konalo sa ďalšie stretnutie s predsedom Národnej rady občanov so zdravotným p... Na stretnutí s predsedom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) pánom RNDr. Branislavom Mamojkom a projektovou manažérkou pani Mgr. Michaelou Hajdukovou sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dňa 3. júna 2016 diskutovali témy úzko spojené s potrebami ľudí so zdravotným postihnutím, ďalšej spolupráce s... 03.06.2016
Účasť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na XXVII. Sneme Únie mies... Podľa záverov zo stretnutia s generálnym sekretárom Únie miest Slovenska, JUDr. Milanom Galandom, ktoré sa konalo dňa 2. mája 2016 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská zúčastnila ako hosť zasadnutia XXVII. snemu Únie miest Slovenska, ktorý sa uskutočnil dňa 3. júna 2016  sa v priestoroch Zrkadlovej siene ... 03.06.2016
Účastníkov konferencie Múzeum pre všetkých pozdravila komisárka pre osoby so ... V termíne od 24. mája do 26. mája sa v Ľubovnianskom múzeu na hrade v Starej Ľubovni pod názvom Múzeum pre všetkých konala konferencia venovaná debarierizácii múzeí pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.  26.05.2016
Správa zo služobnej cesty DUBLIN od 20.05.2016 do 23.05.2016 V írskom Dubline sa v dňoch 21. až 22.5. 2016  konala konferencia Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácií zastupujúcich rôzne druhy zdravotného postihnutia z celej Európy. Konferencia bola venovaná článku 12 – rovnosť pred zákonom Dohovoru o právach osôb so zdravo... 20.05.2016
27. snem Združenia miest a obcí Slovenska Združenie miest a obcí Slovenska každoročne od roku 2004 oceňuje pomocnú ruku miest a obcí ľuďom so zdravotným postihnutím do bežného života. 19.05.2016
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím sa zaujímala o dodržiavanie Doh... V priestoroch Generálneho riaditeľstva zboru väzenskej a justičnej stráže sa dňa 17. mája za prítomnosti generálneho riaditeľa plk. Ing Milana Ivana konalo stretnutie, na ktorom sa  za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zúčastnila komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka PhDr. Marica Šiková a JUDr. Eva Arnoldová.<br /> ... 17.05.2016
Seniori Petržalky na stretnutí s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Dňa 16. mája zorganizovala Rada seniorov, poradný orgán starostu mestskej časti Bratislava - Petržalka v Dome kultúry Lúky, sériu prednášok spojených s besedou. JUDr. Zuzana Stavrovská  prispela prednáškou na tému Postavenie a osobnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 16.05.2016
Slnečnica vďaky SZMS Dňa 13.5.2016 organizoval v trnavskom kine Hviezda Slovenský zväz sclerosis multiplex v rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex World MS DAY a Dňa slnečníc 2016 benefíciu SZSM „Slnečnica vďaky SZSM“, na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Garantom podujatia bol prof. MUDr. Peter Turčáni PhD., hlavný odborník pri MZ SR pre neuroló... 13.05.2016
5. mája 2016 sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnu... V nadväznosti na naše prechádzajúce stretnutie sme dňa 5. mája 2016 v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hostili zasadnutie výročnej schôdze Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. 05.05.2016
Dohoda spolupráce na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny Dňa 04.05.2016 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny konalo stretnutie s generálnym riaditeľom Ústredia Ing. Mariánom Valentovičom. 04.05.2016
Veľa spoločných tém bolo prediskutovaných na stretnutí so zástupcami Združeni... V rámci programu ďalších stretnutí s mimovládnymi organizáciami prijali pozvanie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzany Stavrovskej zástupcovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Republikovej centrály a štatutárka združenia a projektový manažer Mgr. Marián ... 04.05.2016
Založili sme spoluprácu s Úniou miest Slovenska 2. mája sa  komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretli  s JUDr. Milanom Galandom, generálnym sekretárom Únie miest Slovenska. 02.05.2016
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 161-180 (z 199)

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím