Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Výjazdový deň komisárky v meste Dolný Kubín Malý tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pod vedením komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej , doprevádzaný riaditeľkou Mgr. Evou Megovou a právničkou JUDr. Evou Chrančokovou strávil celý deň 18.10.2017 na výjazde v Dolnom Kubíne. 18.10.2017
A predsa sa učí! Konferencia pod názvom „A predsa sa učí!“ sa uskutočnila 13. októbra 2017 v Bratislave. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zúčastnili komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňou Mgr. Renátou Jančovičovou.  13.10.2017
Stretnutie na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská  sa stretla so zástupkyňami rodičov, opatrovateľov ťažko zdravotne postihnutých detí. 12.10.2017
Konferencia na tému „Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zd... Dňa 5. októbra 2017 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová, zúčastnila konferencie na tému „Aktuálny stav a perspektívy uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím“, ktorý organizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím  SR a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 05.10.2017
Pracovné stretnutie 22.9.2017 zorganizovala poslankyňa Európskeho parlamentu, Jana Žitňanská v priestoroch svojej bratislavskej kancelárie pracovné stretnutie venované diskusii o možnosti vydávania preukazov pre ľudí s autizmom.  22.09.2017
Radničkine trhy 2017 Tento rok sa Radničkine trhy začali 21.9.2017 konferenciou na tému : Aktivizácia, participácia, príprava na prácu.  21.09.2017
Konferencia Národného ústavu celoživotného vzdelávania 21.9.2017 sa v bratislavskom Crowne Plaza uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorú pod názvom „Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia“ zorganizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania. 21.09.2017
Výjazdový deň komisárky v meste Michalovce Ďalší výjazdový deň komisárky sa uskutočnil 14. septembra 2017. Cieľom cesty bolo mesto Michalovce. Výjazdového dňa sa zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a dve kolegyne -  Mgr. Eva Megová a JUDr. Eva Arnoldová. 14.09.2017
Byť nepočujúcim v spoločnej Európe 9. septembra 2017 sa v Svätom Jure konala Národná konferencia o ľudských právach osôb so sluchovým postihnutím, ktorú v rámci projektu Erasmus plus zorganizovala Národná rada pre sluchovo postihnutých. 09.09.2017
Seminár v Bojniciach - Fórum pre pomoc starším V dňoch 5. a 6. 9.2017 sa v Bojniciach uskutočnil odborný seminár pod názvom Nový fenomén v spoločnosti – násilie na starších, ktorý Fórum pre pomoc starším organizovalo v spolupráci s MV SR, MS SR, VÚC Trenčín, Políciou a odborníkmi v danej oblasti. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa seminára zúčastnila komisárka JUDr... 05.09.2017
Progresívny nález ústavného súdu v oblasti volebného práva: právo voliť majú ... Problematikou volebného práva sa najviac zaoberáme v čase pred voľbami alebo v priebehu ich konania. Zamysleli ste sa nad tým, že niektorí ľudia nemôžu voliť? A prečo je to tak? Z predchádzajúcej praxe môžem potvrdiť, že najviac sa obmedzenie volebného práva dotýkalo osôb so zdravotným postihnutím, konkrétne s oslabenými mentálnymi schopnosťami. 01.09.2017
Pracovné stretnutie s verejnou ochrankyňou práv 24. augusta 2017 sa uskutočnilo oficiálne pracovné stretnutie v priestoroch verejnej ochrankyne práv. 24.08.2017
Výjazdový deň komisárky v meste Stropkov 23. augusta 2017 sme uskutočnili výjazdový deň komisárky. V Stropkove sa za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zúčastnili JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Eva Megová, JUDr. Eva Arnoldová, JUDr. Eva Chrančoková a JUDr. Zuzana Ujjobbágyová. 23.08.2017
Celoslovenský seminár v Nitre Dňa 19. augusta 2017 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s pracovníčkou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Evou Arnoldovou, zúčastnila Celoslovenského seminára, ktorý organizovala Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov. 19.08.2017
Výjazdový deň komisárky v meste Rožňava Výjazdový deň komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím sme začali dňa 26.07.2017 o 8.30 hod oficiálnym prijatím zástupcom primátora mesta Rožňava pánom Mgr. Dionýzom Keménym, poslancom Mestského zastupiteľstva v Rožňave Mgr. Eduardom Mihókom, riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Monikou Šeďovou, riaditeľkou Domova sociálny... 26.07.2017
Odborný seminár v Hurbanove Na základe pozvánky doručenej Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  sa JUDr. Eva Arnoldová zúčastnila Odborného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, ktorý organizoval Slovenský zväz telesne postihnutých. 07.07.2017
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 28. júna 2017 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s kolegyňami Mgr. Evou Megovou a JUDr. Evou Chrančokovou zúčastnila stretnutia na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny za prítomnosti pána generálneho riaditeľa ÚPSVaR Ing. Mariána Valentoviča, MBA, pani Mgr. Judity Havalovej, riaditeľky odboru peňažn... 28.06.2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 27. júna sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s kolegyňami Mgr. Evou Megovou a Mgr. Ľubicou Vyberalovou  stretli na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR so štátnym tajomníkom pánom Petrom Krajňákom a analytičkou Inštitútu vzdelávacej politiky pani Michaelou Bednárik. Jednou z hlavný... 27.06.2017
Služobná cesta do nemeckého Berlína V dňoch 20.6. až 23.6.2017 absolvovala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňou Mgr. Evou Megovou služobnú cestu do Berlína. Cieľom cesty bolo nadviazať kontakty so zahraničnými partnermi a vzájomne sa podeliť o odborné skúsenosti. 20.06.2017
Výjazdový deň komisárky v meste Levice Levice boli druhým mestom, do ktorého dňa  14. júna 2017 tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím  v zložení : JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Eva Megová, JUDr. Eva Arnoldová a Mgr. Ľubica Vyberalová urobil výjazd s bohatým pracovným programom. 14.06.2017
 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >| 
Zobrazené výsledky 101-120 (z 212)

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím