Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Skúsenosti českých kolegov zo systematických návštev v zariadeniach sociálnyc... Kancelária verejného ochrancu práv v Slovenskej republike v spolupráci s českou kanceláriou verejného ochrancu práv zorganizovala dňa 18.10.2018 zaujímavé školenie. Hlavnou témou školenia boli skúsenosti a poznatky zo systematických návštev českého verejného ochrancu práv v zariadeniach sociálnych služieb poskytujúcich starostlivosť osobám žijúc... 18.10.2018
Umelci srdcom Druhú októbrovú nedeľu sa v bratislavskom Istropolise konal 22. benefičný koncert Slovenského zväzu telesne postihnutých  s názvom ,,Umelci srdcom“.  14.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Poprad Na výjazdovom dni v meste Poprad nás, komisárku JUDr. Zuzanu Stavrovskú a riaditeľku úradu Mgr. Evu Megovú, vo štvrtok 11.10.2018, privítalo krásne slnečné ráno. 11.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Snina Výjazdový deň v meste Snina sme v zložení komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová a právnik Mgr. Štefan Valko začali dňa 10.10.2018 stretnutím s pani prednostkou Ing.Janou Rosičovou na Mestskom úrade. 10.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Spišská Nová Ves Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová sa dňa 9.10.2018 v kancelárii prednostky Mestského úradu Spišská Nová Ves Ing. Jely Bednárovej za jej prítomnosti stretli s pánom primátorom PhDr. Jánom Voľným, PhD.  a s vedúcou oddelenia sociálnych vecí Ing. Júliou Jančurovou. 09.10.2018
Konferencia Zneužívanie a násilie na starších - nový fenomén v spoločnosti Občianske združenie Fórum pre pomoc starším zorganizovalo v priestoroch VÚC Žilina konferenciu pod názvom Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti. Na podujatí sa zúčastnila JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka a Mgr. Eva Megová, riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 04.10.2018
Parkinsoniáda v Liptovskom Mikuláši Parkinsoniáda sú medzinárodné športové hry ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou, ktoré sú sprevádzané odbornými panelovými diskusiami zameranými prevažne na fyzioterapiu pacientov postihnutých týmto ochorením.  07.09.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Liptovský Mikuláš Prijatím u pána primátora Ing.Jána Blcháča, PhD. sa ráno 6.9.2018 začal výjazdový deň komisárky, ktorého sa za náš úrad zúčastnila, komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Úradu komisára Mgr. Eva Megová a právnička JUDr. Eva Arnoldová. 06.09.2018
VEK NEMÔŽE BYŤ PREKÁŽKOU PRI POSKYTOVANÍ POMOCI - Podanie na Ústavný súd Verejná ochrankyňa práv v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 05.09.2018
Vernisáž na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím „Tak to vidíme my“ je výstižný názov výstavy fotografií členov Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorú sme slávnostnou vernisážou dňa 5.9.2018 sprístupnili na našom úrade. 05.09.2018
Návšteva SZZP vo Veľkom Krtíši Na pozvanie predsedu OR Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ing. Milana Lauríka sme sa v pondelok 3.9.2018 zúčastnili na príjemnej, otvorenej diskusii v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši. 03.09.2018
Celoslovenský seminár v Nitre V sobotu 18. augusta 2018 sa konal  celoslovenský seminár Republikovej špecifickej organizácie SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov so sídlom v Nitre. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na konferencii zastupovali právničky - JUDr. Eva Arnoldová a Mgr. Veronika Veslárová. 18.08.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Brezno Celý deň sme v zložení JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Eva Megová a JUDr. Radmila Strejčková strávili vo štvrtok 19.7.2018 v meste Brezno. 19.07.2018
Novela zákona o peňažných príspevkoch Zapracovanie materiálu z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 04.07.2018
Projekt e-parkovania. Pracovné stretnutie k eInklúzii prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých sa konalo dňa 28. júna 2018.  28.06.2018
Nezávislý spôsob života – čo to pre nás znamená Právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová sa dňa 22. júna 2018 zúčastnila konferencie na tému „Nezávislý spôsob života – čo to pre nás znamená“, ktorú organizovali SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Národná rada občanov so zdravotný... 22.06.2018
Vernisáž na Úrade komisára. V priestoroch  Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme dňa 22. júna 2018 slávnostne otvorili výstavu výtvarných prác detí a žiakov zo Spojenej školy internátnej Jána Vojtaššáka (SŠIJV), ktorá má svoje dlhoročné sídlo v starobylej a históriou dýchajúcej Levoči.   22.06.2018
Prístupnosť vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami Konferenciu na tému Prístupnosť vysokoškolského vzdelávania pre študentov so špecifickými potrebami dňa 15.6.2018 organizovalo Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania CEDA, Fakulta architektúry STU v Bratislave. 15.06.2018
XXXI. športové hry pacientov v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová Národné rehabilitačné centrum Kováčová je zdravotnícke zariadenie zaradené ako špecializovaná nemocnica s celoslovenskou pôsobnosťou pre liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumatizmoch, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme. 14.06.2018
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Každoročné oslavy Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím sa konali 14. až 16.6.2018 vo Zvolene pod taktovkou Mgr. Ivany Matejčíkovej. 14.06.2018
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 21-40 (z 199)

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím