Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Priamy prenos zo Ženevy - konštruktívny dialog medzi výborom OSN a vládou SR V pondelok 4.4 a utorok 5.4 sa v Ženeve uskutoční tzv. konštruktívny dialóg medzi Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a delegáciou vlády SR o implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 02.04.2016
Stretnutie s Verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou Dňa 22. marca sme sa stretli s Verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou a vedúcim kancelárie VOP PhDr. Mariánom Törökom, PhD. 22.03.2016
Problematiku Dohovoru a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Zá... Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme zorganizovali stretnutie so zástupcami MPSVaR SR s Mgr. Michalom Krivošíkom, riaditeľom odboru pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím a JUDr. Jánom Gaburom z odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnu... 21.03.2016
Stretnutie so zástupcami občianskeho združenia Organizácie muskulárnych dystr... Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa 18. marca 2016 stretli so zástupcami občianskeho združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike. 18.03.2016
Liga za duševné zdravie oslavuje 15 rokov Podvečer 17. marca 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konal slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie pri príležitosti 15. ročného výročia jej založenia. 17.03.2016
Medzi prvými krokmi o nadviazanie spolupráce úradu bolo stretnutie s predsedo... Len pár dní po oficiálnom zahájení činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme naštartovali celý rad stretnutí s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.<br />   14.03.2016
Príhovor komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Dovoľte mi, prosím, aby som začala celkom tradične. Sme na začiatku. Sme na začiatku plnenia náročných úloh, ktoré súvisia so zavedením inštitútu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do právneho poriadku Slovenskej republiky. Takýto okamih prirodzene zvádza k veľkým očakávaniam, vyjasňovaniu predstáv, prijímaniu predsavzatí i vyhodnoteniu skutočností, ktoré tomuto momentu... 11.03.2016
Dňa 11. marca 2016 sme stretnutím s riaditeľom Slovenského národného stredisk... Dňa 11.3.2016 prijal pozvanie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej na stretnutie na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Marian Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 11.03.2016
Medzi prvými stretnutiami s našimi budúci partnermi bolo tiež stretnutie s Ko... Dňa 11.3.2016 sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ukutočnilo ešte jedno významné stretnutie a to s kolegami z Úradu komisára pre deti s pani komisárkou Ing. Vierou Tomanovou, Ph.D. 11.03.2016
Zriadili sme úrad Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť 18.02.2016, kedy sme dostali súhlas so sídlom úradu. Vtedy som sa oficiálne ujala výkonu funkcie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. To bol prvý krok, aby sa mohol úrad zaregistrovať. 01.03.2016
Stretnutie v Čechách s verejnou ochrankyňou práv Oficiálne sme síce ešte nezačali, ale naše aktivity sa už rozbehli. Tesne pred Vianocami, 22. decembra 2015 sme využili možnosť získať užitočné informácie od  Verejného ochrancu práv Českej republiky. 22.12.2015
Slovensko bez bariér 2014-2015 Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa dňa 7.12.2015 v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca zúčastnila slávnostného vyhlásenia výsledkov VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ a spolu s významnými osobnosťami politického a verejného života odovzdala ocenenia výhercom súťaže. Ocenené boli najlepšie projekty miest a obcí, ktorých realizáciou sa uľahčí život ľuďom so zdravotným postihnutým. 08.12.2015
 |<  <  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >  >|
Zobrazené výsledky 241-252 (z 252)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom
Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím