Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Aktuality

Medzi prvými krokmi o nadviazanie spolupráce úradu bolo stretnutie s predsedo... Len pár dní po oficiálnom zahájení činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme naštartovali celý rad stretnutí s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.<br />   14.03.2016
Príhovor komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Dovoľte mi, prosím, aby som začala celkom tradične. Sme na začiatku. Sme na začiatku plnenia náročných úloh, ktoré súvisia so zavedením inštitútu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do právneho poriadku Slovenskej republiky. Takýto okamih prirodzene zvádza k veľkým očakávaniam, vyjasňovaniu predstáv, prijímaniu predsavzatí i v... 11.03.2016
Dňa 11. marca 2016 sme stretnutím s riaditeľom Slovenského národného stredisk... Dňa 11.3.2016 prijal pozvanie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej na stretnutie na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Marian Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 11.03.2016
Medzi prvými stretnutiami s našimi budúci partnermi bolo tiež stretnutie s Ko... Dňa 11.3.2016 sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ukutočnilo ešte jedno významné stretnutie a to s kolegami z Úradu komisára pre deti s pani komisárkou Ing. Vierou Tomanovou, Ph.D. 11.03.2016
Zriadili sme úrad Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť 18.02.2016, kedy sme dostali súhlas so sídlom úradu. Vtedy som sa oficiálne ujala výkonu funkcie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. To bol prvý krok, aby sa mohol úrad zaregistrovať. 01.03.2016
Stretnutie v Čechách s verejnou ochrankyňou práv Oficiálne sme síce ešte nezačali, ale naše aktivity sa už rozbehli. Tesne pred Vianocami, 22. decembra 2015 sme využili možnosť získať užitočné informácie od  Verejného ochrancu práv Českej republiky. 22.12.2015
Slovensko bez bariér 2014-2015 Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa dňa 7.12.2015 v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca zúčastnila slávnostného vyhlásenia výsledkov VIII. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015“ a spolu s významnými osobnosťami politického a verejného života odovzdala ocenenia výhercom s... 08.12.2015
 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  >|
Zobrazené výsledky 201-207 (z 207)

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím