Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti

Galéria

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím