Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Pohnime sa s reumou v Piešťanoch Hlavný program Svetového dňa reumatizmu 2019 sa tento rok odohrával v Piešťanoch. Ako výraz podpory reumatikom bola na modro nasvietená dominanta kúpeľného mesta – Barlolamač.... 12.10.2019
Vernisáž Barbary Lebenshart – Tomanovej v galérii úradu Štvrtý kvartál roka 2019 obohatil priestory galérie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím jedinečnou výtvarnou tvorbou Barbary Lebenshart – Tomanovej. Vernisáž výstavy s názvom Vyznania sa konala v stredu.... 09.10.2019
Minister ocenil výnimočných a komisárka bola pri tom Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter opäť oceňoval za pomoc rodinám, deťom a sociálne slabším. Z jeho rúk si na slávnostnom večere prevzali plakety nielen zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ale aj tí, ktorí významne pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách.... 08.10.2019
Cyklus seminárov pre seniorov V spolupráci s neziskovou organizáciou, Fórum pre pomoc starším (FpPS) sa komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská pravidelne počas celého roka 2019 podieľa na vzdelávacích aktivitách určených pre seniorov.... 03.10.2019
V niektorých sociálnych zariadeniach porušujú ľudské práva (TASR) Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uložil niektorým zariadeniam opatrenia na nápravu. V niektorých zariadeniach sociálnych služieb sú klienti odkázaní žiť v chudobe, žijú izolovane od zvyšku spoločnosti a sociálne kontakty majú len v uzamknutom areáli zariadenia. Počas monitoringov v zariadeniach sociálnych služieb pracovníci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zistili aj ďalšie nedostatky.... 02.10.2019
Vzdelávanie zamestnancov sociálnych služieb V priebehu mesiaca september sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a riaditeľka úradu zúčastnili seminárov na tému Kvalita v zariadeniach sociálnych služieb.... 25.09.2019
Tabuľkoví ľudia: Úrady hádžu rodičom hendikepovaných detí polená pod nohy (Plus 7 Dní) Opatrovateľský príspevok pre tých, ktorí sa starajú o príbuzného, je biedny. Aj oň však treba bojovať. Osud sa s nimi naozaj nemazná, rodiny, ktoré majú hendikepované deti, to nemajú jednoduché. No aj tak musia často celé mesiace bojovať o opatrovateľský príspevok či parkovací preukaz invalida.... 15.09.2019
Radničkine trhy 2019 Primaciálne námestie v Bratislave bolo v piatok 13.9 a v sobotu 14.9.2019 miestom, kde svoje remeselné a umelecké výrobky prezentovali ľudia so zdravotným postihnutím, či iným znevýhodnením.... 13.09.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Nitra Chladné skoré ráno v Bratislave vo štvrtok sa počas našej cesty zmenilo a mesto Nitra nás privítalo zaliate slnečnými lúčmi. ... 12.09.2019
I. Majstrovstvá Európy Špeciálnych olympiád na Slovensku Dňa 7. septembra 2019 sa komisárka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňami  právničkami JUDr. Evou Arnoldovou a JUDr. Annou Dírerovou zúčastnili historicky prvých Majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád na Slovensku a to ako obecenstvo, aktívne podporujúce súťažiace športovkyne. Majstrovstvá sa konali v Mestskej športovej hale v Nitre. ... 07.09.2019
Duševné zdravie a zmysluplný život V dňoch od 5. do 7. septembra 2019 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s dvomi právničkami Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. PhDr. Ivonou Kardianovou a JUDr. Lenkou Bodnárovou aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie na vysoko aktuálnu tému „Duševné zdravie a zmysluplný život“, organizovanej v Bratislave neziskovou organizáciou Integra – Združenie pre duševné ... 05.09.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Žilina Ďalší výjazdový deň komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím sme zorganizovali v meste Žilina v utorok. Ako v iných mestách aj tu cieľom pracovnej cesty bola prezentácia úradu, osobné stretnutia a individuálne konzultácie s občanmi.... 23.07.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Banská Bystrica V Banskej Bystrici na Mestskom úrade sme mali stretnutie s pánom primátorom Jánom Noskom a vedúcou oddelenia sociálnej starostlivosti Mgr Beatou Stykovou. Tohto stretnutia sa zúčastnila  komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská  s riaditeľkou úradu komisára Mgr. Evou Megovou.  ... 18.07.2019
Komisárka pomáha pacientom Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pomohla pacientom s nedostatočnou funkciou pľúc, aby mohli viesť kvalitnejší život. ... 16.07.2019
Mnohé ťažkosti zdravotne znevýhodnených súvisia s neporozumením okolia Bariéry vytvárame my ľudia – fyzické, teda prekážky ako sú schody, stupienky, nerovnosti na cestách, úzke dvere alebo iné, tvrdí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v príspevku, ktorý dnes zverejnila TASR.... 16.07.2019
Grace-Cup 2019 VII. ročník medzinárodného stretnutia zdravotne a telesne postihnutých GRACE-CUP sa už tradične konal v sobotu vo Veľkej Pake, kde boli športové súťaže a Áhi jóga pripravené v kultúrnom dome a v jeho tesnej blízkosti.... 06.07.2019
Zraniteľní v digitálnom veku Dňa 27. júna 2019 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Kristína Majvitorová v priestoroch nádherného Zichyho paláca zúčastnila otváracej konferencie v rámci projektu "Zraniteľní v digitálnom veku". Projekt spoluorganizovalo Občianske združenie Bagar v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti.... 27.06.2019
Tretia benefícia - Veľký Krtíš Tretí schodolez bol darovaný knižnici vo Veľkom Krtíši dňa 27. júna 2019 za účasti zástupcov spoločnosti Velcon, komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej a riaditeľky úradu Mgr. Evy Megovej. ... 27.06.2019
Memorandum o porozumení a spolupráci Predseda  OZ Bez bariéry Petr Kučera a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v stredu 26.6.2019 slávnostne podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci.... 26.06.2019
Zdravotne postihnuté deti nemajú dostatočný prístup k predškolskému vzdelaniu Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pozorne sleduje legislatívny proces schvaľovania novely zákona o výchove a vzdelávaní známeho ako školský zákon. V súčasnosti materské školy nemusia takéto deti prijať, upozornila komisárka.... 24.06.2019
 |<  <  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  >  >| 
Zobrazené výsledky 121-140 (z 364)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom