Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Trinásty Svetový deň povedomia o autizme Dnes je 2. apríl 2020, trinásty Svetový deň povedomia o autizme. V tento deň si pripomíname práva osôb s autizmom. No tohto roku sa tak deje uprostred krízy v oblasti verejného zdravia, ťažko porovnateľnej s akoukoľvek inou v našich životoch - krízy, ktorá vystavuje osoby s autizmom neúmernému riziku v dôsledku koronavírusu a jeho vplyvu na spoločnosť.... 02.04.2020
Pozdrav pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu Drahí priatelia, dovoľte, aby som Vás pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu všetkých čo najsrdečnejšie pozdravila a zaželala Vám všetkým, aby ste zostali zdraví, aby ste tieto ťažké dni strachu o zdravie a izolácie strávili čo najviac v pohode a so skvelými ľuďmi. Posielam Vám pozdravy takto na diaľku. Verím, že sa skoro stretneme osobne.... 21.03.2020
Svetový deň Downovho syndrómu - My sa rozhodujeme Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.... 18.03.2020
Metropolitné fórum Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Metropolitný plán Bratislava 2030 bol centrom záujmu na stretnutí, ktorého sa dňa vo štvrtok 5. marca zúčastnila riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Eva Megová a právnička úradu JUDr. Eva Arnoldová v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.... 05.03.2020
Úrad komisára má 4 roky 1. marec je pre Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím významný deň. Týmto dňom sa datuje začiatok činnosti a poskytovania služieb v pôsobnosti komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej.... 02.03.2020
Výjazdový deň komisárky v meste Komárno Tento rok pokračujeme v návšteve miest na Slovensku a vo štvrtok 27. februára navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s riaditeľkou úradu Mgr. Evou Megovou a kolegyňami Katarínou Kohýlovou LL.M. a Michaelou Scherhaufer mesto Komárno.... 27.02.2020
Analytik OBSE na Slovensku Zaujímavé, podnetné a veľmi aktuálne stretnutie sa uskutočnilo v stredu 26. februára na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Za prítomnosti komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej, riaditeľky úradu Mgr. Evy Megovej a právničky úradu JUDr. Evy Arnoldovej sa predstaviteľ OBSE pán Septimius Parvu, volebný analytik živo zaujímal o mnohé detaily týkajúce sa uplatnenia volebného práva osobami so zdravotným postihnutím v nadchádzajúcich parlam... 26.02.2020
Stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácii v SR Na pozvanie komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej sa v utorok 25. februára v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácií v SR.... 25.02.2020
Rezortné vyznamenania ministra práce Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa v urotok 25. februára zúčastnila na slávnostnom podujatí, ktoré už tradične organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.... 25.02.2020
Zdieľame skúsenosti so zahraničnými partnermi Riaditeľ Centra nezávislého života v Bostone sa v stredu 19. februára stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou.... 19.02.2020
Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie V moderne zrekonštruovanom objekte DSS Zavar, pod vedením riaditeľky doc. PhDr. Anny Pavlovičovej, PhD. sa zrodil originálny zážitkový program, ktorý komisárke JUDr. Zuzane Stavrovskej vo štvrtok 13. februára prišla odprezentovať nielen už spomínaná pani riaditeľka, ale aj koučka a lektorka PhDr. Tatiana Pavlovičová.... 13.02.2020
Komisárka sa stretla s vládnym splnomocnencom Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Martin Giertl bol v stredu, 12. februára na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hosťom komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej. ... 12.02.2020
Odborný seminár v Nových Zámkoch Zamestnankyne Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzana Fechová a Katarína Kohýlová, LL.M., sa zúčastnili na odbornom seminári „Fórum pacientskych organizácií“, ktorý organizovalo v utorok 12. februára Centrum zdravia a výživy Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.... 11.02.2020
Ochrana proti požiaru je nedostatočná, zamestnanci nie sú školení Kontrolóri upozorňujú na nedostatočné protipožiarne opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb. Zistili, že väčšina z nich má zamknuté únikové východy a bariéry pre imobilných ľudí. Problémom sú aj staré hasiace prístroje. Pre manipuláciu s ohňom pritom v podobnom zariadení nedávno v susednom Česku zomrelo osem ľudí.... 09.02.2020
Život na okraji spoločnosti Zamestnankyne Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Lenka Bodnárová a Katarína Kohýlová, LL.M., sa zúčastnili odbornej diskusie o práve na zdravie v marginalizovaných komunitách, ktorú zorganizovalo dňa v stredu 29. januára Fórum pre ľudské práva v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva v kongresových priestoroch Hotela Centrum v Košiciach.... 29.01.2020
Ochrana pred požiarmi v zariadeniach sociálnych služieb Správa o požiari v zariadení sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v meste Vejprty v okrese Chomutov otriasla našim úradom. Zbytočne zahynulo 8 ľudí a ďalších 30 ľudí utrpelo zranenia. Táto informácia súčasne rozprúdila na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím obrovskú diskusiu, pretože skúsenosť s nepripravenosťou protipožiarnej ochrany a evakuácie v zariadeniach sociálnych služ... 24.01.2020
Vernisáž výstavy Svet očami klientov Denného stacionára Golden Fox Poprad Na úrade pravidelne každý štvrťrok organizujeme vernisáže diel umelcov, ktorých celkom iste nepoznáte, ale ktorí majú úžasný talent zobraziť svoj pohľad na svet cez výtvarné umenie. Takouto je aj výstava umelcov so zdravotným postihnutím z Denného stacionára Golden Fox Poprad. V mene organizátorov tejto výstavy Vás srdečne pozývame na vernisáž dňa 15.1.2020 o 15,00 hod. v priestoroch úradu.... 15.01.2020
Nový rok - nová vernisáž Aj rok 2020 začíname vernisážou výtvarných prác s názvom Svet očami klientov Denného stacionára Golden Fox Poprad. Slávnostná udalosť sa konala v priestoroch galérie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Bratislave na Račianskej ulici v stredu 15. januára o 15:00.... 15.01.2020
Chcem pracovať, kto mi pomôže? Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a University of South-Eastern Norway sa zamerali na otázky posilnenia spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce.... 10.01.2020
Medzi subjektami sociálnych služieb pribudlo nové zariadenie v Galante - Hodo... Pred poskytovateľmi sociálnych služieb stoja obrovské výzvy, ako tieto služby vylepšovať vo všetkých formách. Rada konštatujem, že práve oblasť poskytovania sociálnych služieb za posledné obdobie mení svoj charakter k dôslednejšej ochrane ľudských práv a k napĺňaniu vízie nezávislého spôsobu života.... 12.12.2019
 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 
Zobrazené výsledky 81-100 (z 364)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom