Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Slnečnica vďaky SZMS Dňa 13.5.2016 organizoval v trnavskom kine Hviezda Slovenský zväz sclerosis multiplex v rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex World MS DAY a Dňa slnečníc 2016 benefíciu SZSM „Slnečnica vďaky SZSM“, na ktorej sme sa zúčastnili aj my. Garantom podujatia bol prof. MUDr. Peter Turčáni PhD., hlavný odborník pri MZ SR pre neurológiu.... 13.05.2016
5. mája 2016 sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnu... V nadväznosti na naše prechádzajúce stretnutie sme dňa 5. mája 2016 v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hostili zasadnutie výročnej schôdze Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky.... 05.05.2016
Dohoda spolupráce na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny Dňa 04.05.2016 sa na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny konalo stretnutie s generálnym riaditeľom Ústredia Ing. Mariánom Valentovičom.... 04.05.2016
Veľa spoločných tém bolo prediskutovaných na stretnutí so zástupcami Združeni... V rámci programu ďalších stretnutí s mimovládnymi organizáciami prijali pozvanie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzany Stavrovskej zástupcovia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, PhDr. Iveta Mišová, riaditeľka Republikovej centrály a štatutárka združenia a projektový manažer Mgr. Marián Horanič.... 04.05.2016
Založili sme spoluprácu s Úniou miest Slovenska 2. mája sa  komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretli  s JUDr. Milanom Galandom, generálnym sekretárom Únie miest Slovenska.... 02.05.2016
Užitočné informácie od europoslankyne Jany Žitňanskej Stretnutie s pani europoslankyňou Jankou Žitňanskou nás obohatilo o pohľad na potreby asistentov učiteľov v školách rôzneho typu.... 29.04.2016
Dozvedeli sme sa, že ľudia s vodiacimi psami nemôžu vstúpiť do obchodných cen... Stretnutie v Únii nevidiacich a slabozrakých s predstaviteľmi Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy ale aj s využívateľmi tejto „kompenzačnej pomôcky“, prinieslo množstvo tém, ktoré sú nesmierne doležité pri príprave vodiacich a asistenčných psov.... 29.04.2016
Stretnutie so zástupcami spoločnosti DATAROOM s.r.o. Na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí, toto sa neviazalo priamo na našu činnosť, ale prostredníctvom zamestnanca spoločnosti pána Martina Daita, ktorý inicioval na deň 28. apríla naše stretnutie, hovorili sme so zástupcami spoločnosti DATAROOM s.r.o., z Nitry.... 28.04.2016
Informácie o pacientoch od AOPP SK Dňa 26.apríla sa zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretli s pani MUDr. Katarínou Kafkovou, prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky, ktorá zastrešuje 26 občianskych združení.... 26.04.2016
Spolupráca s Centrom právnej pomoci Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi.... 21.04.2016
Stretnutie s prezidentkou Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občano... S prezidentkou Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov v SR, pani MUDr. Máriou Orgonášovou sme prediskutovali témy z rôznych organizácií, ktoré sú členmi Asociácie, tieto boli pre nás veľmi zaujímavé a skúsenosti podnetné.... 20.04.2016
Výstup na Pustý hrad 2016 Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby sa v sobotu 9. apríla 2016 už po siedmykrát konal výstup členov občianskeho združenia Spoločnosť Parkinson Slovensko, ich priateľov a sympatizantov na Pustý hrad nad Zvolenom.... 10.04.2016
Priamy prenos zo Ženevy - konštruktívny dialog medzi výborom OSN a vládou SR V pondelok 4.4 a utorok 5.4 sa v Ženeve uskutoční tzv. konštruktívny dialóg medzi Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a delegáciou vlády SR o implementácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.... 02.04.2016
Stretnutie s Verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou Dňa 22. marca sme sa stretli s Verejnou ochrankyňou práv JUDr. Janou Dubovcovou a vedúcim kancelárie VOP PhDr. Mariánom Törökom, PhD.... 22.03.2016
Problematiku Dohovoru a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Zá... Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme zorganizovali stretnutie so zástupcami MPSVaR SR s Mgr. Michalom Krivošíkom, riaditeľom odboru pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím a JUDr. Jánom Gaburom z odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.... 21.03.2016
Stretnutie so zástupcami občianskeho združenia Organizácie muskulárnych dystr... Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa 18. marca 2016 stretli so zástupcami občianskeho združenia Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike.... 18.03.2016
Liga za duševné zdravie oslavuje 15 rokov Podvečer 17. marca 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave konal slávnostný koncert Ligy za duševné zdravie pri príležitosti 15. ročného výročia jej založenia.... 17.03.2016
Medzi prvými krokmi o nadviazanie spolupráce úradu bolo stretnutie s predsedo... Len pár dní po oficiálnom zahájení činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme naštartovali celý rad stretnutí s mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.  ... 14.03.2016
Dňa 11. marca 2016 sme stretnutím s riaditeľom Slovenského národného stredisk... Dňa 11.3.2016 prijal pozvanie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzany Stavrovskej na stretnutie na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Marian Mesároš, výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva. ... 11.03.2016
Medzi prvými stretnutiami s našimi budúci partnermi bolo tiež stretnutie s Ko... Dňa 11.3.2016 sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ukutočnilo ešte jedno významné stretnutie a to s kolegami z Úradu komisára pre deti s pani komisárkou Ing. Vierou Tomanovou, Ph.D.... 11.03.2016
 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >| 
Zobrazené výsledky 341-360 (z 364)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom