Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Okrúhly stôl v pod záštitou AOZPO SR 1.júna sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská za účasti predstaviteľov krajín V4 zúčastnila diskusie za okrúhlym stolom, ktorého nosnou témou bolo uplatňovanie dokumentu OSN "Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím" v krajinách V4.... 01.06.2017
Výjazdový deň komisárky v meste Skalica. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím spolu so svojim tímom majú úspešne za sebou prvý výjazdový deň, ktorý bol zorganizovaný v Skalici. Osobné stretnutia s predstaviteľmi mesta, inštitúcií a zariadení, ktoré poskytujú pomoc a podporu osobám so zdravotným postihnutím splnili svoj cieľ. ... 29.05.2017
Ceny za ochranu ľudských práv a slobôd Dňa 23. mája veľvyslanectvo USA usporiadalo recepciu pri príležitosti 6.ročníka udeľovania Ceny za ochranu ľudských práv a slobôd v rezidencii veľvyslanca Adama Sterlinga. Počas recepcie boli vyhlásení víťazi troch kategórií Ceny za ochranu ľudských práv: Cena obhajcu ľudských práv, Cena za transparentnosť a Cena Women of Courage.... 23.05.2017
Medailisti Hostiteľská krajina šampionátu znevýhodnených stolných tenistov našla svojich hrdinov! V napätom boji o medailu sa páru z kategórie TM2 podarilo zdolať víťazov paralympiády z Ria a stať sa svetovými šampiónmi. Komisárka si túto jedinečnú udalosť nenechala ujsť.... 20.05.2017
OZ HANS - Jeden a milión svetov Koncom marca sme dostali pozvánku na ďakovné podujatie k mesiacu autizmu, ktoré sa dňa 22. apríla 2017 konalo v priestoroch DOT.Galery na Lazaretskej 27 v Bratislave, pod záštitou Jany Žitňanskej, poslankyne Európskeho parlamentu.... 18.05.2017
Premiéra šampionátu družstiev zdravotne znevýhodnených stolných tenistov Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská mala jedinečnú príležitosť – dňa 16. mája 2017 sa zúčastnila slávnostného otvorenia historicky prvého svetového šampionátu zdravotne znevýhodnených stolných tenistov.... 16.05.2017
Účasť komisárky a zástupcov Úradu na Tulipánovom pochode Dňa 9.4.2017 sa v Sade Janka Kráľ v Bratislave uskutočnil prvý Tulipánový pochod alebo kráčajme spolu. Organizátori Tulipánového pochodu, občianske združenie Slovenský pacient a Spoločnosť Parkinson Slovensko, netaja ambíciu v tradícii pokračovať aj ďalšie roky.... 09.04.2017
Pamätná tabuľa deportovaným židovským deťom. Detské obete holokaustu, ktoré boli deportované do koncentračných táborov, od 6. apríla 2017 pripomína na bratislavskej Hlavnej stanici nová pamätná tabuľa. Jej osadenie iniciovala Spoločnosť kresťanov a židov na Slovensku.... 06.04.2017
Zapojte sa do verejnej diskusie na zlepšenie systému slovenského školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017 zverejnilo Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko", ktorý sa stáva východiskom pre uskutočnenie zásadnej reformy školstva.... 05.04.2017
Komisárka blahoželala Michalovi Štubňovi, úspešnému reprezentantovi Slovenska... Dňa 29. marca 2017  sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská stretla s Michalom Štubňom, mladým športovcom a úspešným slovenským reprezentantom na 11. ročníku Svetovej zimnej špeciálnej olympiáde, ktorá sa konala  v Rakúsku  v dňoch 17. – 25. marca 2017.... 29.03.2017
Stretnutie s prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Marica Šiková, PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (ďalej len „Asociácia“) a Mgr. Miroslava Fövenyes, viceprezidentka Asociácie, dňa 28.3.2017  v priestoroch Úradu komisára diskutovali o právach osôb so zdravotným postihnutím na prístup k zdravot... 28.03.2017
Memorandum o spolupráci s Univerzitou J.A.Komenského v Bratislave JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD, rektor Univerzity J.A. Komenského v Bratislave, podpísali dňa 23.3.2017 Memorandum o spolupráci.... 23.03.2017
Otvorenie Galérie na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Tento týždeň pribudla v Bratislave nielen nová výstava, ale aj nová Galéria, ktorá vznikla v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.... 21.03.2017
Nehodní žitia? Vernisáž „Poznaj svoju minulosť a nezabudni!“ odštartovala Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Marica Šiková sa dňa 27.2.2017 zúčastnili vernisáže „Poznaj svoju minulosť a nezabudni“. ... 27.02.2017
Stretnutie komisárky s generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska Dňa 20.2.2017 sa JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Marica Šiková stretli s generálnym riaditeľom verejnoprávnej inštitúcie Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „RTVS“) Ing. Václavom Mikom.... 20.02.2017
Memorandum o spolupráci pri podpore ochrany práv ľudí so zdravotným postihnutím Dňa 26. januára 2017 JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a prof. Doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, podpísali „Memorandum o spolupráci“. Týmto slávnostným aktom obidve strany prejavili a potvrdili spoločnú vôľu vzájomne spolupracovať pri podpore ochrany práv ľudí so zdravotným postihnutím s využitím vedomostí, skúseností a znalostí, ktorými dis... 26.01.2017
Pracovné stretnutie venované športu občanov so zdravotným postihnutím a príst... V štvrtok 5. januára 2017 sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo pracovné stretnutie venované športu občanov so zdravotným postihnutím a prístupnosti športovísk tejto cieľovej skupine.... 05.01.2017
Stretnutie so zástupkyňami Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením Dňa 16.12.2016 sa za prítomnosti komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej, riaditeľky Úradu PhDr. Marici Šikovej a Mgr. Vyberalovej uskutočnilo na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretnutie so zástupkyňami Platformy rodičov detí so zdravotným znevýhodnením - s pani Ľudmilou Belinovou a Mgr. Janou Lowinski.... 16.12.2016
Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sú zraniteľnými odberateľmi energie Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa spolu s riaditeľkou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Maricou Šikovou dňa 14.12.2016 stretli s prezidentom občianskeho združenia KRANIO, JUDr. Vladimírom Vázalom, PhD.... 14.12.2016
Zástupkyne nedoslýchavých a sluchovo postihnutých osôb nepoužívajúcich posunk... 9. decembra 2016 privítala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zástupkyne nedoslýchavých a sluchovo postihnutých osôb nepoužívajúcich posunkový jazyk, PhDr. Katarínu Klukovú, funkcionárku Združenia užívateľov kochleárnych implantátov (ZUKI) a zástupkyňu sluchovo postihnutých, ktorí pri bežnej komunikácii nepoužívajú posunkovú reč (ZONDSP),... 09.12.2016
 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >| 
Zobrazené výsledky 281-300 (z 370)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom