Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Na návšteve u mladého slovenského autora Michala Škombára Komisárka a riaditeľka Úradu spolu s europoslankyňou pani Jankou Žitňanskou navštívili v Sliači mladého slovenského autora Michala Škombára... 04.08.2016
"Každá firma potrebuje svojho autistu" "Každá firma potrebuje svojho autistu", je sloganom projektu občianskeho združenia SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom) s názvom AUTISTI V PRÁCI, do ktorého sa aktívne zapojil aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom tohto projektu je nájsť prácu mladým ľuďom postihnutých diagnózou Autizmus a zapojiť ich do pracovného procesu.... 06.07.2016
Aj my sme mali zástupcu na Abilympiáde Slovenského zväzu sklerózy multiplex V dňoch 01. až 04.07. 2016 sa v hoteli Chemes, v obci Kaluža konal už 12. ročník Abilympiády SZSM a 5 ročník medzinárodnej Abilympiády SM, ktorú organizoval Slovenský zväz sklerózy multiplex.... 02.07.2016
Presťahovali sme sa do nových priestorov na 6.poschodie Od 1.júla sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím presťahoval do krásnych nových priestorov. Nezmenili sme adresu, iba z dočasného 4. poschodia sme sa presunuli na 6. poschodie v tej istej budove.... 01.07.2016
Nadviazanie spolupráce s predstaviteľmi Trnavskej univerzity v Trnave V priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sme privítali predstaviteľov Trnavskej univerzity v Trnave... 29.06.2016
Zasadnutie Predsedníctva Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR. 28. júna 2016 sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva a Výkonného výboru Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.... 28.06.2016
Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím Dňa 25. júna sa v Bratislave uskutočnila Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie. Podujatie usporiadal Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA).... 25.06.2016
Rada vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov Dňa 24. júna sa  v priestoroch Úradu vlády SR konalo stretnutie predstaviteľov Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, na ktorom sa zúčastnila na pozvanie komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská.... 24.06.2016
Stretnutie s riaditeľom Úradu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Ľubošom Duš... Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa dňa 21. júna stretli s riaditeľom Úradu Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) Ing. Ľubošom Dušekom a zamestnancami zodpovednými za oblasť dopravy, sociálnych vecí, zdravotníctva.... 21.06.2016
Oboznámili sme sa s životnými príbehmi ľudí s „marfanovým syndrómom“ V priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa uskutočnilo príjemné stretnutie s prezidentkou Asociácie Marfanovho syndrómu, pani Alžbetou Lukovičovou.... 20.06.2016
Podmienky zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím sme rozdiskutovali na ... 17. júna komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím PhDr. Marica Šiková viedli konštruktívny rozhovor s regionálnymi koordinátorkami EPIC pre Európu PhDr. Máriou Nádaždyovou a  Zuzanou Poláčkovou.... 17.06.2016
Zmeny pre ŤZP sú v legislatívnom procese Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo jednu z prioritných zmien, ktorá sa týka zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo začalo legislatívny proces tejto právnej úpravy, ktorá by mala vstúpiť do platnosti 1. januára 2017.... 15.06.2016
Stretnutie s predsedníčkou Slovenského zväzu telesne postihnutých Dňa 13. júna sa v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uskutočnilo stretnutie s predsedníčkou Slovenského zväzu telesne postihnutých Ing. Monikou Vrábľovou a Mgr. Oľgou Bohuslavovou.... 13.06.2016
Stretnutie so zástupcami z občianskych združení, ktoré združujú ľudí so sluch... Dňa 13.6. prijala Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím   skupinu funkcionárov z občianskych združení, ktoré združujú ľudí so sluchovým postihnutím, ktorí pri bežnej komunikácii nepoužívajú posunkovú reč.... 13.06.2016
Krásne a veselé chvíle na Dni krivých zrkadiel 12. jún je každoročne symbolickým sviatočným dňom ľudí s mentálnym postihnutím. Celá akcia sa niesla v symbole hesla „Sme iní, ale nie horší. Chceme žiť s vami, nie vedľa vás!“.... 12.06.2016
Belasý motýľ, Vaša pomoc, naše krídla Pri príležitosti 16. ročníka Dňa ľudí so svalovou dystrofiou (10. jún) cca v 60-tich mestách a dedinách na území Slovenska vyšli do ulíc ľudia so svalovou dystrofiou, aby informovali verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovosvalových ochorení a o živote s týmito chorobami.... 10.06.2016
Deň krivých zrkadiel - Ľudia s mentálnym postihnutím s dobrovoľníkmi pomôžu s... 12. jún - Deň krivých zrkadiel - je dňom ľudí s mentálnym postihnutím. S heslom „Sme iní, ale nie horší!“ pootvárame dvere do sveta týchto ľudí, spoznávame ich talent, schopnosti, názory... A každý kto chce, sa môže započúvať. V rôznych mestách Slovenska prebiehajú koncerty, predstavenia, tanečné vystúpenia, či rozličné sprievodné podujatia. Máte možnosť zakúpiť si originálne autentické výrobky z dielne ľudí s mentálnym postihnutím - ... 07.06.2016
16. ročník kampane Belasý motýľ | vaša pomoc – naše krídla Cieľom kampane BELASÝ MOTÝĽ je informovať verejnosť o dôsledkoch ochorenia svalová dystrofia, ale aj iných nervovosvalových ochorení a získavať finančné prostriedky na doplatky za kompenzačné pomôcky pre ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a rôzne pomôcky. Ochorenie je nevyliečiteľné a má postupne sa zhoršujúci priebeh, ktorý sa ne... 07.06.2016
Účasť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím na zasadnutí Výboru pre o... 6. júna sa v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR konalo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády SR a plní úlohy podľa vlastného plánu činnosti a v súlade s plánom práce Rady, ktorý nadväzuje na plán práce vlády SR a plán legislatívnych úloh vlády SR.... 06.06.2016
Konalo sa ďalšie stretnutie s predsedom Národnej rady občanov so zdravotným p... Na stretnutí s predsedom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP v SR) pánom RNDr. Branislavom Mamojkom a projektovou manažérkou pani Mgr. Michaelou Hajdukovou sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dňa 3. júna 2016 diskutovali témy úzko spojené s potrebami ľudí so zdravotným postihnutím, ďalšej spolupráce s našim úradom, nakoľko v najbližších dňoch by sa malo sídlo NROZP v SR presťahovať do budovy, kde sídli... 03.06.2016
 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >| 
Zobrazené výsledky 241-260 (z 290)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom