Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Ako pomôcť ľuďom po dlhodobej PN, rekonvalescencii a rehabilitácii 26.1.2018 zorganizovala Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu, diskusiu pri okrúhlom odbornom stole na tému „ Ako pomôcť ľuďom po dlhodobej PN, rekonvalescencii a rehabilitácii znovu sa vrátiť do práce, respektíve uplatniť sa na trhu práce“. ... 26.01.2018
Právo osôb so zdravotným postihnutím na nezávislý život a na začlenenie sa do... Dňa 24. a 25. januára 2018 sa v Bratislave konala odborný workshop, ktorý zorganizovala Agentúra EU pre základné ľudské práva (FRA). Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa workshopu zúčastnila Mgr. Viera Hincová (24.1.2018) a JUDr. Zuzana Stavrovská a Mgr. Eva Megová (25.1.2018).... 25.01.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Malacky Prvý výjazdový deň komisárky v tomto roku sme v zložení komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Mgr. Eva Megová a právnička JUDr. Eva Arnoldová uskutočnili 24.1.2018 v Malackách. ... 24.01.2018
Svet mobility Na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v piatok 19.1.2018 zavítala pani Michaela Scherhaufer, riaditeľka o.z. Svet mobility, s ktorou sa stretla komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka Mgr. Eva Megová.... 19.01.2018
DETI DEŤOM A NAOPAK 2017 Sviatočné benefičné podujatie organizované občianskym združením Tanečný klub „DANUBE“ Bratislava, ktorého sa zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa konalo už v predvianočnej atmosfére.... 17.12.2017
Konferencia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pri príležitosti... 10. december vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN za medzinárodný deň  v roku 1950 na pripomenutie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948.... 14.12.2017
Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné men... Na zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2017 v Austria Trend Hotel sa na pozvanie pani predsedníčky rady, podpredsedníčky vlády SR a ministersky spravodlivosti pani Lucie Žitňanskej zúčastnila aj Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.... 14.12.2017
Zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Dňa 30. novembra 2017 sa uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.  ... 30.11.2017
Osobná asistencia Dňa 27. novembra 2017 sa uskutočnila v Košiciach v hoteli Yasmin konferencia na tému „Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím“. Organizátorom a odborným garantom bol Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach.... 27.11.2017
Celoslovenské stretnutie seniorov Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské stretnutie seniorov, ktorého sa zúčastnila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská.... 16.11.2017
Pracovné stretnutie k Národnému programu rozvoja životných podmienok osôb so ... Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnilo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pracovné stretnutie. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola príprava Správy o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020 a návrh na jeho aktualizáciu.... 15.11.2017
Výjazdový deň komisárky v meste Veľký Krtíš V zložení JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka, Mgr. Eva Megová, riaditeľka a JUDr. Zuzana Ujjobbágyová, právnička sme sa 15. novembra 2017 zúčastnili výjazdového dňa do mesta Veľký Krtíš.... 15.11.2017
Konferencia spojená s panelovou diskusiou: "Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuď... Dňa 9. novembra 2017 sa uskutočnila v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu v Bratislave konferencia spojená s panelovou diskusiou, ktorú zorganizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská. Ústrednou témou konferencie bolo hľadanie systémového riešenia na zlepšenie prístupu lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím.... 09.11.2017
Implementácia dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím... Implementácia dokumentu OSN „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“ v krajinách V4 bola nosnou témou záverečnej medzinárodnej konferencie k projektu implementácie, ktorého sa zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská za účasti predstaviteľov krajín V4.... 03.11.2017
Informácia o voľbách do samosprávnych krajov spracovaná v ľahko-čitateľnom štýle Informačný materiál o voľbách do samosprávnych krajov, spracovaný v ľahko-čitateľnom štýle vypracovaný Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.... 01.11.2017
Ako zvládnuť voľby do VÚC Odkazujúc na nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL.ÚS2/2016 z 22. marca 2017 majú právo voliť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov dňa 4.11.2017 tiež ľudia, ktorí sú pozbavení spôsobilosti na právne úkony.... 25.10.2017
Festival izraelského filmu Po úspechu festivalu izraelského dokumentárneho filmu, KolNoa.doc pripravila 2. ročník. Festival prebehol 24.-26.10.2017 v priestoroch kina Mladosť.... 24.10.2017
AKO MÔŽEME DOSIAHNUŤ, ABY PROCES SOCIÁLNYCH ZMIEN DOSTAL „ZELENÚ“? RADA PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI v piatok 20. októbra 2017 zorganizovala  v priestoroch Cirkvi Bratskej na Cukrovej 4 v Bratislave konferenciu pod názvom „AKO MÔŽEME DOSIAHNUŤ, ABY PROCES SOCIÁLNYCH ZMIEN DOSTAL „ZELENÚ“?“.... 20.10.2017
Výjazdový deň komisárky v meste Dolný Kubín Malý tím Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pod vedením komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej , doprevádzaný riaditeľkou Mgr. Evou Megovou a právničkou JUDr. Evou Chrančokovou strávil celý deň 18.10.2017 na výjazde v Dolnom Kubíne.... 18.10.2017
A predsa sa učí! Konferencia pod názvom „A predsa sa učí!“ sa uskutočnila 13. októbra 2017 v Bratislave. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zúčastnili komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňou Mgr. Renátou Jančovičovou. ... 13.10.2017
 |<  <  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >  >| 
Zobrazené výsledky 241-260 (z 370)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom