Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Správy

Aktívna účasť na záverečnej konferencii Stretnutie v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a komisárkou JUDr. Zuzanou Stavrovskou a riaditeľkou úradu Mgr. Evou Megovou si vyžiadal PhDr. Miloš Nemeček, ktorý je členom výkonného výboru Európskej únie seniorov, členom Rady vlády pre práva seniorov a zároveň aj prezidentom OZ Bagar.... 05.11.2018
Vzájomná spolupráca Sloboda je jednou z najvyšších priorít ľudského ducha. Sloboda prejavu, vierovyznania, pohybu... Medzi nami žijú však  ľudia, ktorých sloboda pohybu je obmedzená. Je to spôsobené úrazom, chorobou alebo vekom človeka. A práve týmto ľuďom sa firma Velcon snaží prinavrátiť „radosť z bežných dní“.... 05.11.2018
Bivio je otvorené! Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR otvorilo moderne koncipované vzdelávaco-rehabilitačné stredisko. Za účasti mnohých významných hostí sa v bratislavskej Rači vo štvrtok 25.10.2018 konalo slávnostné otvorenie centra Bivio. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na  tejto udalosti zúčastnila komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská.  ... 25.10.2018
Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť V dňoch 24. a 25. októbra 2018 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová, zúčastnila konferencie na tému „Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť“, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.... 24.10.2018
Autogramiáda slovenských paralympionikov Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Slovenský paralympijský výbor zorganizovali dňa 23. októbra 2018 besedu so slovenskými paralympionikmi, ktorá bola spojená s autogramiádou kníh XV. PH Rio 2016 a XII. ZPH Pjongčang 2018.... 23.10.2018
Skúsenosti českých kolegov zo systematických návštev v zariadeniach sociálnyc... Kancelária verejného ochrancu práv v Slovenskej republike v spolupráci s českou kanceláriou verejného ochrancu práv zorganizovala dňa 18.10.2018 zaujímavé školenie. Hlavnou témou školenia boli skúsenosti a poznatky zo systematických návštev českého verejného ochrancu práv v zariadeniach sociálnych služieb poskytujúcich starostlivosť osobám žijúcich s demenciou.... 18.10.2018
Umelci srdcom Druhú októbrovú nedeľu sa v bratislavskom Istropolise konal 22. benefičný koncert Slovenského zväzu telesne postihnutých  s názvom ,,Umelci srdcom“. ... 14.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Poprad Na výjazdovom dni v meste Poprad nás, komisárku JUDr. Zuzanu Stavrovskú a riaditeľku úradu Mgr. Evu Megovú, vo štvrtok 11.10.2018, privítalo krásne slnečné ráno.... 11.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Snina Výjazdový deň v meste Snina sme v zložení komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová a právnik Mgr. Štefan Valko začali dňa 10.10.2018 stretnutím s pani prednostkou Ing.Janou Rosičovou na Mestskom úrade.... 10.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Spišská Nová Ves Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová sa dňa 9.10.2018 v kancelárii prednostky Mestského úradu Spišská Nová Ves Ing. Jely Bednárovej za jej prítomnosti stretli s pánom primátorom PhDr. Jánom Voľným, PhD.  a s vedúcou oddelenia sociálnych vecí Ing. Júliou Jančurovou.... 09.10.2018
Konferencia Zneužívanie a násilie na starších - nový fenomén v spoločnosti Občianske združenie Fórum pre pomoc starším zorganizovalo v priestoroch VÚC Žilina konferenciu pod názvom Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti. Na podujatí sa zúčastnila JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka a Mgr. Eva Megová, riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.... 04.10.2018
Parkinsoniáda v Liptovskom Mikuláši Parkinsoniáda sú medzinárodné športové hry ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou, ktoré sú sprevádzané odbornými panelovými diskusiami zameranými prevažne na fyzioterapiu pacientov postihnutých týmto ochorením. ... 07.09.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Liptovský Mikuláš Prijatím u pána primátora Ing.Jána Blcháča, PhD. sa ráno 6.9.2018 začal výjazdový deň komisárky, ktorého sa za náš úrad zúčastnila, komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Úradu komisára Mgr. Eva Megová a právnička JUDr. Eva Arnoldová.... 06.09.2018
VEK NEMÔŽE BYŤ PREKÁŽKOU PRI POSKYTOVANÍ POMOCI - Podanie na Ústavný súd Verejná ochrankyňa práv v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.... 05.09.2018
Vernisáž na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím „Tak to vidíme my“ je výstižný názov výstavy fotografií členov Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorú sme slávnostnou vernisážou dňa 5.9.2018 sprístupnili na našom úrade.... 05.09.2018
Návšteva SZZP vo Veľkom Krtíši Na pozvanie predsedu OR Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ing. Milana Lauríka sme sa v pondelok 3.9.2018 zúčastnili na príjemnej, otvorenej diskusii v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši.... 03.09.2018
Celoslovenský seminár v Nitre V sobotu 18. augusta 2018 sa konal  celoslovenský seminár Republikovej špecifickej organizácie SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov so sídlom v Nitre. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na konferencii zastupovali právničky - JUDr. Eva Arnoldová a Mgr. Veronika Veslárová.... 18.08.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Brezno Celý deň sme v zložení JUDr. Zuzana Stavrovská, Mgr. Eva Megová a JUDr. Radmila Strejčková strávili vo štvrtok 19.7.2018 v meste Brezno.... 19.07.2018
Novela zákona o peňažných príspevkoch Zapracovanie materiálu z 13. júna 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov... 04.07.2018
Projekt e-parkovania. Pracovné stretnutie k eInklúzii prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých sa konalo dňa 28. júna 2018. ... 28.06.2018
 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >| 
Zobrazené výsledky 181-200 (z 364)

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom