Starostka chce naďalej vysťahovať z nájomného bytu pána Ladislava, je to nezákonné

V apríli 2023 sa nám podarilo dosiahnuť, že starostka obce Ohrady nevykázala ku koncu apríla z nájomného bytu pána Ladislava s mentálnym postihnutím, ktorý po smrti matky býva sám. No starostka teraz operuje s termínom 30. september....

Členovia medzinárodnej volebnej hodnotiacej misie OBSE v úrade komisára

V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do NR SR, ktoré budú 30.9.2023, prišli na Slovensko zástupcovia OBSE - ODIHR (Kancelárie pre demokratické inštitúcie a ľudské práva). S jej dvoma členmi sa 25.9.2023 stretla aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská....

Medzinárodný deň posunkových jazykov - výzva globálnych lídrov

Aj tento rok sa zapájame do výzvy globálnych lídrov vďaka Asociácii nepočujúcich Slovenska (ANEPS) - slovenskej členskej organizácii Svetovej organizácie nepočujúcich (World Federation of the Deaf - WFD)....

Biela pastelka upozorňuje na absenciu označovania služieb a produktov Braillovým písmom

Piatok 22. september 2023 je hlavným zbierkovým dňom Bielej pastelky, keď v uliciach slovenských miest môžu obyvatelia prispieť na pomoc nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Do zbierky sa dá zapojiť aj online. Pri tejto príležitosti zdieľame tlačovú správu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) z 20.9.2023....

Chránime aj práva ľudí s Alzheimerovou chorobou

Dnes (21. september) je Svetový deň Alzheimerovej choroby - najčastejšieho degeneratívneho ochorenia mozgu. Každoročne ho diagnostikujú tisíckam ľudí na celom svete, ide tak o civilizačné ochorenie. Postihuje najmä ľudí nad 65 rokov, ale aj mladších....

Komisárka vyzdvihla prácu opatrovateliek, ale navrhuje aj psychologické testy

V pondelok 11. septembra 2023 pozdravila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská členky a členov a aj ďalšie pozvané hostky a hostí na valnom zhromaždení Komory opatrovateliek Slovenska....

Už po štvrtý raz udelili Dobré srdcia

Plný emócií a silných ľudských príbehov. Aj taký bol štvrtý ročník oceňovania Dobré srdce, ktorý organizuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS). Slávnostný galavačer sa konal v pondelok 11. septembra v bratislavskej Starej tržnici. Celý záznam galavečera si budete môcť pozrieť 7. októbra na obrazovkách RTVS....

Radničkine trhy 2023 otvoril netradičný workshop

23. ročník Radničkiných trhov tento rok priniesol jednu novinku: začal sa už vo štvrtok 7. septembra workshopom Mám prácu, na ktorom o svojej práci hovorili priamo ľudia so zdravotným postihnutím zamestnaní v službách či obchode aj na voľnom trhu práce. 8. a 9. septembra nasledovali už tradičné predajno-výstavné trhy na Radničnom námestí v Bratislave....

Bariéry volebných miestností: rokovanie so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja

Od začiatku tohto kalendárneho roka sa postupne stretávame s jednotlivými samosprávnymi krajmi a združeniami zastrešujúcimi mestá a obce. ...

Nezabudneme na obete rasovej nenávisti, netolerancie a fašizmu

Pripomíname si Deň obetí holokaustu a rasového násilia....

Pracovné stretnutie na ministerstve práce k pripravovaným reformám

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje dve veľké reformy v sociálnej oblasti: reformu financovania sociálnych služieb a reformu posudkovej činnosti....

Začiatok školského roka

Príhovor komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej pri príležitosti začiatku školského roka 2023/2024....

Ponúkame ďalšiu pracovnú pozíciu

Ste sociálnou pracovníčkou alebo sociálnym pracovníkom so srdcom na správnom mieste? Nenechá vás ľahostajnými, keď sa so slabšími a zraniteľnými zaobchádza ponižujúco?...

Rokovanie s ministerstvom práce o situácii Ukrajincov s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku

Dňa 26. júla 2023 sa komisárka Zuzana Stavrovská a jej kolegyne stretli so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby prediskutovali otázky týkajúce sa podpory odídencov z Ukrajiny s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku....

Pokračujeme v monitoringoch psychiatrií

Psychiatrické zariadenia osobne navštevuje náš monitorovací tím od roku 2019. Zameriavame sa v nich na ochranu dodržiavania ľudských práv pacientov v kontexte Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010. Celkovo sme takto navštívili už 15 psychiatrických zariadení....

Máme voľné ďalšie pracovné miesto

V Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ponúkame ďalšiu pracovnú pozíciu: tentokrát hľadáme právnika/právničku pre oblasť občianskoprávnej a rodinnej agendy....

Právničky nášho úradu na stretnutí SZTP - vozičkárov

V sobotu 22. júla 2023 sa v Nitre stretlo približne 50 členov organizácie Slovenský zväz telesne postihnutých - vozičkárov z celého Slovenska....

Záujem škôl o peniaze na debarierizáciu sa zvyšuje, v niektorých regiónoch je však minimum žiadostí

Odstraňovať bariéry z peňazí z Plánu obnovy má záujem 25 z 252 stredných škôl na Slovensku. Prečo ich je tak málo? Školy pritom často tvrdia, že nemôžu prijať žiaka so zdravotným znevýhodnením, lebo nemajú bezbariérový prístup a na debarierizáciu nemajú peniaze. Teraz im ich štát ponúka. Každá škola môže získať na rekonštrukciu 180 000 Eur. Prinášame textový prepis rozhlasového príspevku z Rádiožurnálu RTVS (zo 16. 7. 2023 o 18.00h), v ktorom sme sa vyjadrili aj my. ...

O opatrovníckej reforme s tými, ktorých sa týka

V rámci celoslovenského workshopu pre tzv. sebaobhajcov sa v stredu 12. júla 2023 komisárka rozprávala s ľuďmi s mentálnym postihnutím o ich práve na nezávislý život a o otázke tzv. podporovaného rozhodovania....

Ak sú pre vás zálohomaty nedostupné, môžete to nahlásiť na Zelenej linke

Správca zálohového systému a Ministerstvo životného prostredia SR ohlásili, že chcú vylepšiť systém zálohovania PET fliaš a plechoviek  tak, aby bol prístupný skutočne pre všetkých. ...

Navštívili sme Centrum pre psychické funkcie vo Vranove nad Topľou

Poradenstvo, ambulancie aj stacionár pod jednou strechou - na záver našich výjazdových dní na Zemplíne sme 23. júna 2023 navštívili aj unikátne centrum vo Vranove nad Topľou. ...

V škole, ktorá dáva šancu všetkým deťom

Keďže sme v predposlednom júnovom týždni boli na výjazdových dňoch na východnom Slovensku, rozhodli sme sa nad rámec programu zastaviť sa 23. júna 2023 aj v Prešove, kam sme mali už dlhšie namierené. Boli sme totiž zvedaví na Základnú školu Prostějovská 38, ktorá už vyše 30 rokov vzdeláva aj deti so zdravotným znevýhodnením....

Jediný dôvod, prečo spádová škola môže odmietnuť dieťa, je nedostatočná kapacita

Končí sa školský rok - koľko detí po prázdninách nenastúpi do školy len preto, lebo má zdravotné znevýhodnenie alebo bude musieť cestovať desiatky kilometrov do školy, ktorá to umožňuje?...

Aké sú vaše ľudské práva? Komisárka školila zamestnancov aj s mentálnym znevýhodnením

Zamestnanci Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím ZPMP v SR a sociálneho podniku BIVIO si v stredu 28. júna mali možnosť vypočuť prednášku komisárky Zuzany Stavrovskej o ochrane základných ľudských práv....

Otvárame ďalšie pracovné pozície

Ste bojovníci za ľudské práva? Chcete chodiť monitorovať dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a to priamo na miesta, kde sa nachádzajú osoby zbavené osobnej slobody: v zariadeniach sociálnych služieb, psychiatriách, liečebňach pre dlhodobo chorých aj v zariadeniach, kde sa poskytuje ochranné liečenie? ...

39 medailí, gratulujeme! Sme hrdí na slovenských športovcov s intelektuálnym znevýhodnením

16. Svetové hry Špeciálnych olympiád, ktoré sa v nedeľu skončili v Berlíne, ukázali svetu, že prostredníctvom športu je cesta k inklúzii najľahšia a najkrajšia. 7 000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo 187 krajín sveta súťažilo v 26 športoch. Výprava Špeciálnych olympiád Slovensko priniesla domov 11 zlatých, 15 strieborných a 13 bronzových medailí, spolu 39 medailí. ...

Prečo potrebujeme ombudsmana pre seniorov? Diskusia o ochrane práv starších

Na pozvanie seniorskej organizácie OZ Bagar sme sa 27. júna 2023 zúčastnili na okrúhlom stole k problematike ochrany práv seniorov. Stretnutie sa uskutočnilo v OZ Klub Luna v Bratislave. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na neformálnej diskusii zastupovala riaditeľka úradu Ľuba Rehánková....

Návšteva expertov Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

Dňa 21. júna 2023 navštívili Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím experti Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Prišli na Slovensko s cieľom posúdiť predvolebné prostredie a prípravy na parlamentné voľby naplánované na 30. septembra 2023....

Výjazdový deň vo Vranove nad Topľou

Trojicu našich júnových výjazdových dní na Zemplíne sme uzatvorili vo štvrtok 22. júna vo Vranove nad Topľou. Ráno nás prijali zástupcovia mesta na čele s primátorom Jánom Raganom. Oceňujeme, že na mestský úrad vedie príjazdová rampa pre imobilných občanov....

Výjazdový deň v Trebišove

Náš druhý výjazdový deň počas tohtoročného júnového "turné" po Zemplíne, a zároveň okrúhly, 40-ty výjazdový deň v histórii nášho úradu sme absolvovali 21. júna 2023 v Trebišove....

Výjazdový deň v Sobranciach

V utorok 20. júna 2023 sme v Sobranciach odštartovali našu trojicu výjazdových dní na Zemplíne....

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím nesúhlasí s vytvorením inštitútu pacientskeho ombudsmana v navrhovanej podobe

Poslanci NR SR posunuli minulý týždeň na schôdzi NR SR č. 94 do druhého čítania poslanecký návrh zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky (tlač 1624). Cieľom zákona je vytvoriť z uvedeného občianskeho združenia ombudsmanskú inštitúciu pre pacientov. Súčasťou predkladaného návrhu je aj zriadenie neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií....

Držíme palce našim športovcom s intelektuálnym znevýhodnením

Dnes sa v Berlíne začalo najväčšie inkluzívne športové podujatie na svete - Svetové hry Špeciálnych olympiád. Súťažiť bude celkovo viac ako 7000 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo 190 krajín sveta. ...

Otvárame ďalšiu pracovnú pozíciu

Hľadáme bystrého a samostatného kolegu/kolegyňu, aby prevzal/a úplnú zodpovednosť za vybavovanie a manažovanie administratívnej agendy národného preventívneho mechanizmu v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím....

18. ročník Dňa krivých zrkadiel

"Chceme žiť s vami, nie vedľa vás" - tak znie druhá časť motta už tradičného podujatia Deň krivých zrkadiel, ktoré včera roztancovalo Hviezdoslavovo námestie v Bratislave a organizuje ho Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (ZPMP v SR)....

Deň belasého motýľa

Aj v našom úrade sme sa zapojili do 23-tieho ročníka kampane Belasý motýľ. Pomôžme hýbať sa a dýchať ľuďom s nervovosvalovým ochorením....

Prijmeme právnika/právničku pre oblasť sociálneho poistenia a zdravotnej starostlivosti

Do tímu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hľadáme kolegu na referát zdravotníctva a sociálneho poistenia. Životopisy je možné posielať do 16. júna 2023....

Príbeh zo správy: Netolerantné správanie kuriéra Slovenskej pošty voči nepočujúcej

Príbeh je v plnom znení uverejnený v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022 ako Príbeh dvadsiaty šiesty (strana 232)....

Svetový deň boja proti poruchám stravovania

Druhý júnový deň svet upriamuje pozornosť na poruchy príjmu potravy....

Čo s ním bude, keď tu už ja nebudem?

Konferenciu s týmto názvom zorganizovalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Žiline 29. mája 2023. Stretli sa na nej odborníci na danú problematiku s rodičmi z celého Slovenska, ktorých trápia otázky súvisiace s budúcnosťou ich dospelých detí s mentálnym postihnutím. Zúčastnila sa na nej aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská....

Život v Zátiší si prišli pozrieť aj z prezidentského paláca aj ministerstva práce

"Život v Zátiší" je názov najnovšej výstavy v našom úrade - prvej, ktorá vznikla doslova "na kľúč", pretože hlavný vystavujúci umelec Štefan Oláh, klient Centra sociálnych služieb Zátišie v Osadnom (okres Snina) maľoval obrazy cielene určené pre nás. Výstavu sme slávnostne otvorili v stredu 24. mája 2023. ...

Boli sme na otvorení nového denného centra v hlavnom meste

Komisárka Zuzana Stavrovská prijala pozvanie na slávnostné otvorenie nového centra pre seniorov v Bratislave....

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku má 30 rokov

V sobotu 21. mája 2023 sa na plavbe loďou Harmónia po Dunaji konala oslava 30-teho výročia založenia Spoločnosti Downovho syndrómu (SDS) na Slovensku....

Zelené dni 2023

Právnické spisy a počítače sme dnes vymenili za motyky a hlinu. 5-členný tím kolegýň z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa po roku 19. mája 2023 opäť zapojil do dobrovoľníckej aktivity Zelené dni....

Zdravotné a sociálne znevýhodnenie sú spojené nádoby

V utorok 16. mája 2023 sme pozvali na stretnutie zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a občianskeho združenia Cesta von....

Príbeh v jazyku "Easy-to-read"

V našej správe o činnosti za rok 2022 prinášame ako novinku aj preklad jedného zo 41 príbehov do jazyka "Easy-to-read" - v ľahko čitateľnom jazyku, teda s jednoduchými vetami a obrázkami....

Nadviazanie spolupráce so Združením SK8

Komisárka Zuzana Stavrovská sa dňa 15. mája 2023 stretla s predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom, a to v sídle Úradu Trnavského samosprávneho kraja, keďže aktuálny predseda SK8 je súčasne trnavským županom....

Podpis memoranda s Justičnou akadémiou SR

Budeme sa podieľať na vzdelávaní sudcov, zároveň sa zamestnanci nášho úradu budú môcť zúčastňovať na školeniach v Justičnej akadémii....

Parlament schválil dlhoočakávanú novelu školského zákona

Po turbulentných rokovaniach novela školského zákona prešla aj s pripomienkami odbornej verejnosti vrátane nášho úradu....

Pán Ladislav, ktorého chcela starostka obce vysťahovať z nájomného bytu, zatiaľ ostáva doma

Riešime prípad pána Ladislava s mentálnym postihnutím, ktorý po smrti matky koncom marca tohto roku ostal bývať sám v nájomnom byte v obci Ohrady, no starostka obce mu oznámila, že sa musí do konca apríla vysťahovať....