Župný festival dramatickej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím

V dňoch 16. - 17.10. 2023 sa začala písať história novej tradície: Bratislavský samosprávny kraj zorganizoval nultý ročník festivalu divadelnej tvorivosti v podaní ľudí so zdravotným postihnutím.
Celkom šesť divadelných predstavení uviedli klienti a zamestnanci piatich zariadení sociálnych služieb, väčšinou v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (Centrum sociálnych služieb Javorinská, Javorinská 7a, Bratislava, CSS MEREMA, Dss Šoporňa-Štrkovec - hostia zo susedného Trnavského samosprávneho kraja, DSS pre dospelých Báhoň, G.audeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie a jedno oficiálne divadlo zložené z jednotlivcov so zdravotným postihnutím - divadlo .Dúhadlo. 

Druhý festivalový deň v Novom župnom divadle - Štúdio A2 - Divadlo Astorka Korzo ´90 na Mickiewiczovej ulici v Bratislave otvorila a hercov aj divákov pozdravila komisárka Zuzana Stavrovská.

Okrem samotných dramatických vystúpení bol pre hercov a klientov zariadení pripravený aj divadelný workshop s hercami Mirom Nogom, Vladom Černým a Adym Hajdu. Účastníci workshopu sa ich pýtali na rôzne zaujímavosti z ich hereckého, ale aj osobného života a všetci spolu vytvorili uvoľnenú a veselú atmosféru.

Ľudia so zdravotným postihnutím, obzvlášť s mentálnym postihnutím, naplno ukázali, že sa vedia nielen postaviť na javisko a predviesť sa pred publikom, ale aj pýtať sa, diskutovať, smiať sa a vychutnať si kultúru, spoločnosť, priateľskú atmosféru bez predsudkov, úprimne a radostne. 

Podľa riaditeľky Odboru sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja Marice Šikovej sa kraj rozhodol takýto festival zorganizovať preto, aby verejnosti ukázal, že aj ľudia so zdravotným postihnutím sú šikovní a dokážu veľké veci. Aj takto môže vyzerať inklúzia - a o rok bude na festival pozvaná aj široká verejnosť - už v zrekonštruovanom župnom divadle.

AKTUALIZÁCIA  19.10.2023 - Tlačová správa BSK

Župný festival dramatickej tvorivosti v podaní ľudí so zdravotným postihnutím. Tak sa volal nevšedný divadelný festival, ktorého organizátorom bol Bratislavský samosprávny kraj (BSK).  Hlavnými hrdinami – hercami boli ľudia so zdravotným postihnutím, najmä prijímatelia sociálnej služby zo župných zariadení sociálnych služieb.  Svoj priestor podujatiu poskytlo Nové župné divadlo štúdio A2 patriace pod Divadlo Astorka Korzo 90. Patrónom projektu sa stal slovenský herec Miro Noga.
 
„Máme 14 zariadení sociálnych služieb, v ktorých klienti sa okrem iného venujú aj divadelnej tvorbe. Povedali sme si, že poďme pre nich niečo urobiť, poďme ich podporiť. Preto vznikol tento krásny projekt, v ktorom sa mohli odprezentovať práve ľudia so zdravotným postihnutím v reálnom divadelnom priestore, čo bol pre nich neskutočný zážitok. Verím, že sme naštartovali novú tradíciu, v ktorej budeme na budúci rok pokračovať. Zároveň sme chceli vyzdvihnúť a poukázať aj na prácu zamestnancov týchto zariadení,  povedal predseda BSK Juraj Droba.
 
Išlo o nultý ročník festivalu, ktorý mal verejnosti ukázať, čo všetko dokážu ľudia s rôznym zdravotným postihnutím. Dvojdňový festival odštartoval v pondelok 16. 10 2023 hudobným vystúpením skupiny Javorkáči z Centra sociálnych služieb Javorinská. Nasledovali dve divadelné predstavenia, ktorých sa zhostili klienti Centra sociálnych Merema a Up Down syndrom o.z. Divadlo Duhadlo. Druhý festivalový deň otvorilo v utorok 17. 10. 2023 hosťujúce divadlo z Trnavského samosprávneho kraja z Domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Šoporňa-Štrkovec, ktorých vystriedalo divadlo z Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni a Gaudeamusu - zariadenia komunitnej rehabilitácie.
 
Súčasťou podujatia bola aj diskusia s hercami z Divadla Astorka. Klientov ZSS svojou prítomnosťou potešili herci Ady Hajdu, Vlado Černý a Miro Noga.
 
„Prvýkrát sme poskytli priestor na takéto podujatie. Som rád, že si organizátori vybrali práve náš multižánrový scénický priestor. Divadelníkov máme stále málo a títo ľudia si zaslúžia, aby mali kde prezentovať svoj talent a prácu,“ ozrejmil Vlado Černý, riaditeľ Divadla Astorka a Nového župného divadla Štúdia A2.
 
Župný festival dramatickej tvorivosti tak dal priestor talentovaným ľuďom so zdravotným postihnutím, aby prostredníctvom dramatického umenia ukázali svoj talent, vyjadrili svoje myšlienky, emócie, príbehy a predstavili sa väčšiemu publiku.
 
Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=xLrbuTay2v4