utorok 01.03.2016

Zriadili sme úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začal vykonávať svoju činnosť 18.02.2016, kedy sme dostali súhlas so sídlom úradu. Vtedy som sa oficiálne ujala výkonu funkcie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. To bol prvý krok, aby sa mohol úrad zaregistrovať.
Štatistický úrad, kde nám pridelili IČO, registrácia v sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a na daňovom úrade. Ďalším krokom bolo zriadenie účtu v štátnej pokladnici a žiadosť na Ministerstvo financií SR o presun rozpočtových prostriedkov.

Úrad začal vykonávať svoju pôsobnosť od 01.03.2016 na adrese Račianska 153, 831 54  Bratislava. Zatiaľ je úrad len čiastočne personálne obsadený. Budeme robiť výberové konanie na obsadenie právnických miest troch referátov. Inzerát bude zverejnený aj na našej stránke. Na úrad bolo doteraz doručených pätnásť podaní, ktoré priebežne vybavujeme. K dnešnému dňu sme na úrade spolu so mnou štyria zamestnanci, riaditeľka úradu, asistentka a jedna odborná referentka - právnička. Jedinou bariérou v činnosti úradu je komunikácia s úradom, v súčasnosti vybavujeme telefóny, internet a počítačovú techniku. Všetky výdavky sa riadia zákonom o verejnom obstarávaní a musia byť odôvodnené a preukázané. Celý proces sa týmto  predlžuje. Máme však možnosť s vami komunikovať cez email sekretariat@komisar.sk alebo osobne pri návšteve úradu. Vzhľadom na obmedzené personálne obsadenie úradu, vás prosím, aby ste sa na strenutie vopred objednali.

Zatiaľ pôsobíme v náhradných priestoroch na 4. poschodí. V súčasnosti sa nám priestory úradu pripravujú na 6. poschodí. Všetky práce by mali byť ukončené do konca mája a najneskôr 1.6.2016 už bude úrad vo svojich priestroch a v plnom nasadení.