streda 17.05.2023

Zdravotné a sociálne znevýhodnenie sú spojené nádoby

V utorok 16. mája 2023 sme pozvali na stretnutie zástupcov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a občianskeho združenia Cesta von.
16-ročnému slabozrakému chlapcovi z marginalizovanej komunity úrad práce neschválil príspevok na elektronickú čítaciu lupu. Dôvod? Doma nemá elektrinu. Z takéhoto podnetu sme zistili, že chlapec nikdy nechodil do školy (a štátu vôbec nechýbal v školskom systéme). Napokon sme pomohli zabezpečiť, že chlapec nastúpil do školy pre žiakov so zrakovým znevýhodnením v Levoči. Aj takýto prípad sme riešili v našom úrade pred pár rokmi - a je to len jeden príbeh z mnohých, ktorý dokazuje, že mať zdravotné postihnutie v marginalizovanej či vylúčenej komunite je dvojnásobná stigmatizácia, a o to ťažšia je cesta von.

Toto slovné spojenie - Cesta von - si za svoj názov vybralo aj občianske združenie, ktoré na Slovensku pôsobí približne 5 rokov a stojí za úspešným projektom OMAMY.  Ženy z osád pod dohľadom mentoriek vychovávajú matky z danej komunity a učia ich, ako pracovať s dieťatkom, aby sa správne vyvíjalo, aby sa nezanedbalo a aby bola zabezpečená včasná intervencia - tá môže zachytiť aj zdravotný problém či predísť neskoršiemu zdravotnému postihnutiu, ktoré vie človeka na celý život sociálne vylúčiť a priviesť do chudoby. Často vnímame prípady, keď úrady vidia len to, že človek je z vylúčenej komunity, ale zanedbávajú napríklad jeho mentálne postihnutie.

Aj preto sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu s OZ Cesta von a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Veľmi vítame ponuku splnomocnenca vlády Jána Hera, že môžeme prispieť do procesu tvorby akčných plánov na ďalšie obdobie. Pavlovi Hricovi z OZ Cesta von sme ponúkli možnosť podať nám podnet, ak na taký narazia v teréne. Náš úrad má možnosť aj iniciovať zmeny v legislatíve, a aj preto je dôležité poznať príklady z praxe.

Ďakujeme za vzácne a podnetné stretnutie a tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu. Veríme, že budeme môcť prispieť k ochrane práv ľudí so zdravotným znevýhodnením aj v marginalizovaných rómskych a sociálne vylúčených komunitách.Súvisiace odkazy: 
Cesta von
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (gov.sk)