streda 25.10.2023

Zasadla porota súťaže o ilustráciu na obálku knihy o ľudských právach

"Aby tie naše lavičky neboli prázdne, ale plné dobrých ľudí, či už chorých alebo zdravých," takto opísala svoj obraz, ktorý nám poslala do súťaže o ilustráciu na obálku knihy o ľudských právach, pani Katarína Cengelová.
A toto je celý jej text:

Sama som zdravotne ťažko postihnutá a jediné, čo si želám, je, aby som v tom nebola sama. Právo neostať s chorobou sám považujem za prvoradé. Taktiež ľudský prístup, či už v zamestnaní alebo doma, vľúdne slovo, toleranciu, neošetrí síce žiadny paragraf, ale pokúsme sa o to! Aby tie naše lavičky neboli prázdne, ale plné dobrých ľudí, či už chorých alebo zdravých.


Asi už tušíte, že túto ilustráciu odborná porota vybrala ako víťaznú a bude na obálke výnimočnej knihy. Srdečne gratulujeme! 

Knihu Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím pripravujeme v spolupráci s profesorom JUDr. Jánom Svákom, DrSc., hlavným garantom pre oblasť medzinárodného práva na Univerzite Komenského v Bratislave a významným odborníkom na ústavné právo. Kniha rozoberá viaceré rozsudky týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím v rôznych krajinách, o ktorých rozhodoval Európsky súd pre ľudské práva. Publikácia bude určená prokurátorom, sudcom, študentom právnických fakúlt, ako aj všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľudskými právami osôb so zdravotným postihnutím.

Odbornú porotu tvorili výtvarníci Mgr. art. Zora Varcholová, profesor, prorektor VŠVU, akademický maliar VŠVU Stanislav Stankoci a sklársky výtvarník Mgr. art. Oliver Leššo. Spolu s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou a profesorom Jánom Svákom sa stretli v piatok, 20. októbra 2023 a nemali to, veru, ľahké: vyberali až spomedzi 94 súťažných prác.  Posielali nám ich jednotlivci, ale aj skupiny klientov zo zariadení sociálnych služieb. 

Napokon sa porota uzniesla, že okrem ilustrácie na obálku knihy bude v publikácii zverejnených ďalších 15 obrázkov, ktoré budú dotvárať jednotlivé kapitoly knihy. ️Ale ani tí, ktorých dielka sa do knihy nezmestia, neobídu naprázdno: v publikácii zverejníme ich texty - odpovede na otázku, čo pre nich znamenajú ľudské práva a ktoré ľudské práva sú pre nich dôležité. 

A čerešnička na záver - všetky súťažné práce na budúci rok vystavíme v našom úrade. Krst knihy tak spojíme s vernisážou výstavy. 

Všetkým, ktorí nám poslali svoje práce, veľmi pekne ďakujeme. Každá jedna ilustrácia aj text majú svoju jedinečnú hodnotu a preukazujú, že aj ľudia so zdravotným postihnutím - s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, teda aj so zmyslovým a mentálnym znevýhodnením - sú si svojich práv vedomí.