Zelené dni
piatok 20.05.2022

Zapojili sme sa do Zelených dní

Bratislavské dobrovoľnícke centrum každoročne organizuje Zelené dni, keď sa môžu rôzne firmy, ale aj individuálni dobrovoľníci prihlásiť na výpomoc rôznym organizáciám so zámerom skrášliť zeleň a urobiť niečo prospešné pre životné prostredie.
Rozhodli sme sa zapojiť aj my a vybrali sme si práve našu oblasť: pomoc v zariadení sociálnych služieb s klientmi s mentálnym postihnutím v CSS Javorinská v Bratislave. 

Na jeden deň sme tak vymenili prácu v kancelárii za ničenie buriny, úpravu skalky, čistenie a natieranie plota a stretli sme sa so skvelými ľuďmi, či už zamestnancami, klientmi, ako aj ďalšími dobrovoľníkmi.

 

 ZELENÉ DNI 2022 v piatok
 
 
Súvisiace odkazy:
Zelené dni (dobrovolnictvoba.sk)
Centrum sociálnych služieb Javorinská (dssjavorinska.sk)
ZELENÉ DNI - Bratislavské dobrovoľnícke centrum (facebook.com)