XV. Slovenský psychiatrický zjazd

V dňoch 23. - 25. júna 2022 sa v Bratislave konal jubilejný XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý zorganizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť (SPS).
Hlavná téma podujatia bola „Psychiatria v modernej medicíne: horúce témy, výzvy a príležitosti“. Cieľom sympózií bolo širokospektrálne spracovať vybratú „interdisciplinárnu“ tému, t. j. aj z hľadiska jej riešenia v iných špecializáciách medicíny. Na každú z tém sa rečníci pozreli z viacerých uhlov pohľadu: biologického, psychologického, psychoterapeutického, sociálneho, ale aj zo somatického hľadiska.

nohé „horúce“ témy totiž siahajú za hranice odboru psychiatrie.Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa v rámci zjazdu zúčastnila na sobotňajšom sympóziu Komunitná psychiatria, kde si vypočula prednášku MUDr. Slávky Dubinskej o dramatoterapii -  liečbe formou hrania divadla. Podľa nej ide najčastejšie o bábkové či maňuškové divadlo, pričom dôležitou súčasťou je aj samotné vystúpenie – napríklad pred iným klientom, aby pacient nadobudol sebavedomie. Zlepšia sa mu aj verbálne schopnosti a sociálna interakcia.

Zuzanu Stavrovskú zaujala aj prednáška MUDr. Vandy Valkučákovej a spol. o Terstskom modeli komunitnej psychiatrie – svetovom štandarde komunitnej psychiatrie, ktorým sa inšpirovali už viaceré krajiny a implementovali ho.

Ako spresnila MUDr. Vanda Valkučáková, hlavnou myšlienkou Terstského modelu je to, že služby v ňom sú založené na hodnotách, na pomáhaní jedincovi, a nie na liečení duševnej poruchy:
 

Je jedno, akú diagnózu človek má; dôležité je, aby fungoval.


Podávateľmi podnetov na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sú aj psychiatrickí pacienti či ich rodinní príslušníci - náš úrad sa zaoberá aj dodržiavaním práv psychiatrických pacientov počas hospitalizácie v psychiatrických oddeleniach nemocníc. Práve v roku 2021 a 2022 pokračuje monitorovací tím úradu komisára aj v monitorovacích návštevách psychiatrií, z ktorých plánujeme spracovať samostatnú správu o dodržiavaní ľudských práv pacientov psychiatrií.Súvisiace odkazy:
SLOVENSKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLOČNOSŤ - SPsS (kamikongres.sk)
Domáce psychiatrické akcie (psychiatry.sk)