piatok 31.05.2024

Výstava „Radostná mantra“ vznikla vďaka Inklúzii

Koncom mája sme v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím otvorili výstavu prác klientov Rehabilitačného strediska z bratislavskej Dúbravky. Výstavu jej autorky nazvali „Radostná mantra“.
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pri otvorení výstavy povedala, že vernisáže nám dodávajú energiu do ďalšej práce pre ochranu práv ľudí zo zdravotným znevýhodnením. „Tieto chvíle sú pre nás vždy výnimočné,“ dodala.
 
Diela, ktoré visia na stenách úradu, vznikali v rámci Podporného kruhu klientov so zdravotným postihnutím. „Výtvarné činnosti sú súčasťou vytvárania podpory pre klientov sociálnych služieb na ich ceste k väčšej samostatnosti a nezávislosti. Je to forma aktivizácie – vymanenie sa z bezpodnetového prostredia, v ktorom sa nemenia ľudia ani programy či priestory,“ vysvetľuje predsedníčka občianskeho združenia Inklúzia Viera Záhorcová.
 
Výtvarná dielňa bola pod patronátom výtvarníka Petra Kršáka, ktorý formou rôznych výtvarných techník motivoval, zaujal a rozvíjal často skrytý potenciál klientov. „Nie som profesionálny pedagóg a nejde mi o výsledok, ale o tvorivý proces. Zaujíma ma to, aby sa klienti pri výtvarnej práci dokázali uvoľniť, aby sa aspoň učili, ako sa dá odsunúť ťažké myšlienky na náročné veci a uvoľniť vlastnú tvorivosť. Chcel som, aby sa zabavili, aby práca s výtvarnými technikami bola pre nich relax bez akéhokoľvek nátlaku. Je to spôsob, ktorý funguje aj mne vo vlastnej výtvarnej tvorbe,“ hovorí mladý výtvarník. Spomína si, že mnohí začínali s tým, že „ja nič neviem“ a chvíľu trvalo, kým začali, ale výsledky boli veľmi pozitívne, radostné, povzbudivé, a keď zo zariadenia odchádzal, vždy sa cítil osviežený.

Betka Kadecká, ktorá je jednou z autorov obrazov, hovorí, že Peter Kršák ju naučil uvoľniť si ruku. „Robili sme najprv iba čiary z jednej strany výkresu na druhú, buď ceruzkou alebo pastelkami. Na druhú stranu výkresu sme maľovali kvety alebo voľnú tému, kto mal akú fantáziu. Rozprával nám o maliaroch, popritom sme maľovali.“

„Ja som dovtedy nemaľovala, ale keď prišiel Peter, začala som maľovať. Pritom som sa cítila veľmi dobre, bavilo ma to. Doniesol farby v sklenenej nádobke, štetce. Maľovali sme aj rukami, namočili sme si celú dlaň do farby,“ opisuje výtvarnú činnosť Janka Hroncová. Niekedy maľovali v záhrade v altánku, vtedy maľovali stromy naživo, čo sa im veľmi páčilo. A hoci to klientom spočiatku nešlo, Peter Kršák im vždy hovoril, že to dokážu.

 „Pri aktivizácií ľudí so zdravotným postihnutím pozývame také osoby, ktoré zaujmú a upútajú, samé sa zapoja do činnosti – často sú to externisti, ľudia skúsení v určitej oblasti tvorby, tentoraz to bol výtvarník Peter Kršák,“ zdôrazňuje Viera Záhorcová.

Majú však aj krajčírsku dielňu, v ktorej sa uplatnia všetci, aj tí ktorí nešijú na stroji či ručne. Úspešne ju rozbehla pedagogička Ľubica Kalusová. „Tí ktorí nešijú, strihajú odpadový materiál do vankúšov, detských textilných hračiek, valcov na utesnenie dverí alebo s využitím pod hlavu,“ hovorí. Dôležitým je podľa inštruktorky sociálnej rehabilitácie Hanky Medveczkej „re-use“ program (zo starého nové) – vznikajú tak napríklad tašky zo starých zástav, športových dresov alebo zo starých bannerov, ktoré už nepotrebuje Múzeum mesta Bratislavy. 
 
O Rehabilitačnom stredisku a Integračnom centre Podporný kruh
 
Rehabilitačné stredisko a Integračné centrum sú sociálne služby ambulantného typu. Prijímatelia tejto sociálnej služby prichádzajú denne do sociálnej služby, majú vypracované svoje individuálne plány rozvoja zručností a schopností. Majú stanovené ciele, ktoré napĺňajú formou rôznych činností. Dopoludnia väčšina z nich vykonáva činnosti v dielničkách sociálnej a pracovnej rehabilitácie, ako je dielňa šitia, pečenia, textilná dielňa, dielňa na rozvoj komunikačných a počítačových zručností, poznávacích zručností. Popoludňajšie aktivity sú zamerané na kreatívne, voľnočasové a pohybovo-športové aktivity. Cieľom klientov a pracovníkov je pripraviť sa na samostatný a nezávislý život v komunite. Mnohí klienti sú už zamestnaní na chránenom alebo otvorenom trhu práce.
 
Výstava „Radostná mantra“ bude v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do konca augusta. Pozrieť sa na diela, ktoré pod patronátom výtvarníka Petra Kršáka vytvorili ľudia so zdravotným znevýhodnením, môžete počas úradných hodín.