streda 01.06.2022

Výstava, ktorá na tvárach vyčarí úsmev

Priestory Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dostali opäť nový šat: po štvrťroku zmenili výzdobu vďaka výstave „Usmej sa!“ diel klientov a zamestnancov chránenej dielne Impulz - Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Bratislave - Petržalke a diel klientov Centra sociálnych služieb Javorinská v Bratislave.
Prvá časť výstavy ponúka diela klientov s mentálnym postihnutím z CSS Javorinská v Bratislave. Častým motívom je javorový list, ktorý je aj symbolom zariadenia: „Keďže sídlime na Javorinskej ulici, javorový list máme aj v logu nášho zariadenia, ktoré takisto vytvoril náš klient, aj keramické diela zobrazujú často práve javorové listy – či už sú to rôzne misky, svietniky podšálky,“ hovorí riaditeľka CSS Javorinská Beata Dúczová. Zároveň vyzdvihuje socializačný efekt arteterapie, pretože často ide o spoločnú prácu viacerých klientov na jednom výtvore, keď doslova „každý priloží ruku k dielu“. Okrem keramiky výstava ponúka aj maľby, zápisníky z ručného papiera, zdobené čajové sviečky, textilné obrazy aj výrobky z vlny, a dokonca aj básne klienta Martina Drobu. Tu je úryvok z básne s názvom „Koláče“:
 

Koláče majú výbornú chuť,
ale pri ich jedení skromný buď.
Lebo pribrať od veľa sladkostí by si mohol
a veľmi ťažko by si sa pohol.


Obrazy, keramika a písomné reflexie dospelých klientov s mentálnym postihnutím chránenej dielne Impulz dokumentujú ich vnútorný život počas lockdownu. „Obmedzenie sociálnych kontaktov a bežného režimu má nepriaznivé psychologické dopady osobitne na ľudí, ktorí sú závislí od podpory iných. To bol dôvod, prečo sme  v spolupráci s akademickou maliarkou Šarlotou Štrompachovou a liečebnou pedagogičkou Ľubicou Maštalírovou navýšili objem hodín arteterapie a vyskúšali sme nové tvorivé techniky pre prácu s farbami a hlinou,“ vysvetľuje riaditeľka a arteterapeutka Impulzu Jana Mareková.

Podľa akademickej maliarky Šarloty Štrompachovej obdobie pandémie ochorenia COVID-19 bolo dôkazom toho, že na mnohé otázky nepoznáme odpovede. A to platí stále: „Myslím si, že celý tento cyklus Cirkus predstavuje takú najzákladnejšiu otázku, a síce, či je cirkus zrkadlom sveta, alebo je to naopak, teda, či svet je zrkadlom cirkusu...“

Sviečky klientov Impulzu sú jedinečné nielen svojou farebnosťou, ale aj tvarom – napríklad dokonalej gule či obelisku. Impulz dlhoročne spolupracuje s istým „majstrom sviečkarom“, ktorý vymyslel jedinečnú techniku. Výsledkom tvorivej práce klientov Impulzu sú aj krásne bábky z textilu, ktorým ich autori – klienti sami vymysleli názvy – napríklad „Lord Archibald“, „Starká Vilma“, „Mlsná pani Mrkvičková“ či „Strašiak Nebojsama“.

Na vernisáži nemohli chýbať ani samotní autori. Keď uvideli svoje výrobky a diela, netajili hrdosť a nadšenie.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pravidelne organizuje výstavy diel klientov chránených dielní či zariadení sociálnych služieb. „Aj týmto spôsobom chceme podporiť činnosť týchto zariadení a poukázať na to, že aj medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím existuje veľa talentovaných umelcov. V neposlednom rade nám tieto diela spríjemňujú pracovnú atmosféru v úrade,“ hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Výstava je prístupná pre verejnosť každý pracovný deň v úradných hodinách. Vystavené diela je možné si zakúpiť a podporiť tak pôsobenie konkrétneho zariadenia alebo chránenej dielne. Majitelia si však zakúpené diela budú môcť odniesť domov až po skončení výstavy, ktorá potrvá do konca septembra.

  
 Riaditeľka a arteterapeutka chránenej dielne Impulz (ZPMP BA - Petržalka) Jana Mareková o vystavených dielach na vernisáži Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 


 
 Klientka chránenej dielne Impulz Beáta Bartalská hovorí o svojom diele „Jeseň“ na vernisáži Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 


 


Súvisiace odkazy:
Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke (zpmp-impulz.sk)
Centrum sociálnych služieb Javorinská - Javorinská 7A, 811 03 Bratislava (dssjavorinska.sk)


Fotografie:
Laura Belišová