streda 21.02.2018

Výjazdový deň komisárky v meste Pezinok

Tentokrát sa cieľom druhého výjazdového dňa komisárky v tomto roku stalo dňa 21. februára 2018 mesto Pezinok. 
Úvodného stretnutia sa zúčastnil pán primátor Mgr. Oliver Solga, zástupcovia primátora Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel a celý deň sa nám venovala vedúca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti PhDr. Milada Hegyiová. Za Úrad komisára boli na výjazdovom dni prítomné JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Mgr. Eva Megová, riaditeľka Úradu a kolegyne JUDr. Radmila Strejčková a Mgr. Viera Hincová, ktorá sa pripojila neskôr, aby pomohla pri poskytovaní konzultácií občanom.
Na prezentácii v dopoludňajších hodinách sa zúčastnení zástupcovia organizácií a združení dozvedeli informácie o pôsobnosti komisára, o kompetenciách, ale aj o konkrétnych prípadoch, ktoré Úrad komisára rieši.
Po prezentácii sme sa s pani Hegyiovou vydali na návštevu do Spojenej školy na Komenského ulici. Strávili sme čas s riaditeľkou Mgr. Gabrielou Kováčovou a s pani zástupkyňou Mgr. Janou Valentovičovou, dozvedeli sme sa o úskaliach ich práce, ale aj o dobrých skúsenostiach a výsledkoch, navštívili sme priestory školy a porozprávali sme sa so študentami, ktorí sa pochválili svojimi maľbami.
V Zariadení opatrovateľskej služby sme počas rozhovoru s pani riaditeľkou Mgr. Alenou Černákovou ocenili príjemnú rodinnú atmosféru a množstvo kreatívnych dielok, ktoré vyšli z rúk seniorov.
Naše kroky ďalej smerovali do neziskovej organizácie Casa Slovensko v Kučišdorfskej doline, kde sme sa stretli s pani riaditeľkou Ing. Martinou Stroblovou a so zástupcom riaditeľa Mgr. Radovanom Gumulákom. V príjemnom prostredí podhoria Malých Karpát poskytuje tím zariadenia služby v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení 78 klientom, ktorí využívajú celoročnú pobytovú službu už 5 rokov v  novozrekonštruovaných priestoroch. Pani riaditeľka nás oboznámila s históriou, previedla nás po objekte, porozprávali sme sa s klientami zariadenia a pokračovali sme späť do Pezinka na krátku návštevu chránenej dielne v prevádzke Dual PB, kde pracujú dve pracovníčky so zdravotným postihnutím. 
Odtiaľ sme zamierili do priestorov Mestského úradu, pretože tam sa už zbiehali prví záujemcovia o poradenstvo a podanie podnetu. Čas do podvečerných hodín sme strávili v individuálnych diskusiách s ôsmimi občanmi, ktorí si za nami prišli po radu a na záver sme sa poďakovali za ochotu a čas, ktorý s nami počas celého dňa strávila pani Hegyiová. Veríme, že aj táto návšteva bola obohatením pre všetkých, s ktorými sme mali možnosť sa stretnúť. Pre nás bola ďalším dôkazom nutnosti poznávania konkrétnych miest osobne a potreby rozširovania informácií o Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.