Výjazdový deň komisárky v Žiari nad Hronom

Plaváreň aj pre ľudí odkázaných na invalidný vozík, ale chýbajúca odľahčovacia služba pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Posledný z trojice septembrových výjazdových dní - štvrtok 28. septembra 2023 - strávila komisárka a jej tri kolegyne v Žiari nad Hronom.
Ráno komisárku a jej tím prijal na mestskom úrade primátor Peter Antal. Spolu s vedúcou odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Monikou Minárovou, vedúcou školského úradu mesta Adrianou Giláňovou, vedúciom odboru ekonomiky a financovania Martinom Majerníkom a vedúcim odboru kancelárie primátora Martinom Balážom sa rozprávali o tom, ako mesto zabezpečuje služby pre svocjich obyvateľov so zdravotným postihnutím.

Jednou z vecí, o ktoré sa komisárka na výjazdových dňoch zaujíma, je aj to, či mestská samospráva umožňuje zľavy z miestnych daní z nehnuteľností a poplatkov za odpad obyvateľom so zdravotným postihnutím. V prípade mesta Žiar nad Hronom takéto všeobecne záväzné nariadenia prijaté nie sú.
 

Odstraňovanie architektonických bariér na dobrej ceste, mesto však čakajú ďalšie výzvy

Zaujímali sme sa aj o bariéry v meste. Pozitívnou správou pre nás bolo, že jedna zo základných škôl je kompletne bezbariérová, rovnako ako aj materské školy. V bežnej škole je začlenených aj 5 žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia. Na území mesta je aj jedna špeciálna základná škola a plánuje sa otvorenie špeciálnej triedy v bežnej materskej škole - takúto formu vítame, pretože deti so zdravotným znevýhodnením sa budú môcť stretávať aj s deťmi bez zdravotného znevýhodnenia - čo sa približuje inklúzii viac v porovnaní s oddelene fungujúcou, samostatnou špeciálnou školou.

Mesto krátko pred návštevou komisárky otvorilo aj novú plaváreň, ktorá je takisto bezbariérová a do bazéna sa ľahko dostanú aj ľudia odkázaní na invalidný vozík či s obmedzenou schopnosťou pohybu - pomocou bazénového stoličkového výťahu.

Veľmi vítame aj to, že mesto zamestnáva v rámci mestskej polície aj ľudí so zdravotným postihnutím - obsluhujú kamerový systém. Pracovisko sme aj navštívili. Stretli sme sa s pani Annou, ktorá si prácu veľmi pochvaľuje a priznala, že často hlási rôzne incidenty, ktoré zachytí na kamerách, prípadne dopravné nehody, ku ktorým môžu hneď vyslať pomoc.

Nasledovala prezentácia komisárky pre zástupcov odbornej verejnosti v mestskom kultúrnom stredisku - prišlo množstvo ľudí, veľmi si vážime taký veľký záujem a hojnú účasť, či už zástupcov úradov, Sociálnej poisťovne, zariadení sociálnych služieb, škôl, seniorských organizácií a rôznych menších aj väčších mimovládnych organizácií. Rozprúdila sa aj bohatá diskusia, ktorá ukázala, že rodičom detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením chýba odľahčovacia služba alebo denný stacionár, na rozdiel od seniorov, ktorí majú niekoľko možností na stretávanie sa alebo na prijímanie rôznych druhov sociálnych služieb. 
 

Oáza pokoja v "modrom domčeku"

Na území mesta v areáli jednej zo základných škôl funguje tzv. "modrý domček". Prevádzkuje ho OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - SPOSA - Žiarsko, ktorému mesto poskytlo pozemok. Je to skutočne malý kontajnerový domček, v ktorom sa počas týždňa prestriedajú rôzni klienti z celkového počtu 24 rodín. V čase našej návštevy nás privítali traja mladí muži s autizmom a ich rodičia. Funguje ako malé mobilné terapeutické centrum, kde okrem trávenia času môžu deti a mladí ľudia s autizmom absolvovať rôzne terapie. V rozhovore komisárky s Luciou Pittnerovou za OZ SPOSA opäť rezonovala požiadavka odľahčovej služby pre rodičov detí so zdravotným postihnutím, prípadne po zriadení denného stacionára. Na spoločnom obede, kam sme sa vzápätí presunuli, primátor mesta Peter Antal prisľúbil, že sa tým bude zaoberať.
 

Domov pri kaštieli na vysokej úrovni

Presunuli sme sa do mestského zariadenia pre seniorov Domova pri kaštieli, ktorý mesto vybudovalo v areáli historického kaštieľa, známej žiarskej pamiatky. Očaril nás nový, voňavý, presvetlený a čistý priestor s areálom, o akom môžu snívať všetci. Priamo z balkónov izieb je výhľad na futbalové ihrisko a vstup do veľkého mestského parku. 

Popoludní sme sa opäť vrátili do mestského kultúrneho strediska na stretnutie so širokou verejnosťou. Prišlo opäť pomerne dosť ľudí z radov verejnosti a opäť dominovali rodičia detí a mládeže s autizmom či iným druhom zdravotného postihnutia, ktorí do tretice prízvukovali požiadavku na denný stacionár alebo odľahčovaciu službu. Táto potreba je v meste skutočne výrazná a veríme, že mesto sa ju bude snažiť naplniť.
 

Hasičská stanica, ktorá dáva šancu aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Na záver sme ešte nad rámec programu výjazdového dňa navštívili priemyselný areál, konkrétne budovu hasičskej stanice v súkromnom vlastníctve (COUPE invest, s.r.o. a OZ ZAHAS), ktorá funguje pre potreby priemyselného areálu, a ktorá v operačnom stredisku zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Na prehliadku hasičskej stanice nás pozval veliteľ ZHÚ Marián Šmida, ktorý ako podnikateľ prevádzkuje aj sociálny podnik aj v inom regióne, kde ľudia so zdravotným postihnutím šijú hasičské odevy. Oceňujeme aj takúto formu začleňovania ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného života a do spoločnosti.

Ďakujeme mestu Žiar nad Hronom za prehliadku sociálnych služieb a toho, ako sa v tomto meste žije ľuďom s rôznymi typmi zdravotného postihnutia. Vážime si citlivosť voči ľuďom, pre ktorých bariéry predstavujú problém a sme radi, že sme mohli pomôcť identifikovať aj ďalšie výzvy na zlepšovanie podmienok pre obyvateľov so zdravotným postihnutím. Držíme v tom mestu palce.


Aktualizácia 6.10.2023: Reportáž TV Žiar o návšteve komisárky:
Spravodajstvo - Komisárka Zuzana Stavrovská strávila deň v Žiari nad Hronom - SPRAVODAJSTVO A REPORTÁŽE Z REGIÓNU ŽIAR (tvziar.tv)

Aktualizácia 19.10.2023: Reportáž ATV - TV Žiar nad hronom o tzv- Modrom domčeku a návšteve komisárky v ňom:

Modrý domček a jeho obyvatelia - YouTube