Vážime si ťažkú prácu opatrovateliek a opatrovateľov

Na pozvanie predsedníčky Komory opatrovateliek Slovenska (KOS) Dany Grafikovej vystúpila 12. septembra 2022 na valnom zhromaždení KOS aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Z príhovoru komisárky Zuzany Stavrovskej opatrovateľom a opatrovateľkám vyberáme:
 

Obhajoba ľudských práv ľudí so zdravotným postihnutím je pre mňa a môj tím kľúčová. Preto sa vždy pýtame, kde sa tie ľudské práva zobrazujú pri vašej práci. Veľakrát to možno ani nevnímate, že toto už je zásah do ľudského práva, lebo, samozrejme, pri vašej náročnej práci to často beriete ako rutinu, je vás málo, potrebujete sa o klienta rýchlo postarať. Rozumiem tomu, ale vždy treba mať na mysli dôstojnosť a ochranu. Preto veľakrát upozorňujeme na to, kde sú tie ľudské práva porušované, v ktorých oblastiach - je to pri hygiene, pri ochrane celého spektra intimity, ale napríklad aj pri podávaní stravy, alebo keď musíte dvíhať nevládnych klientov, čo je veľmi náročné, a veľakrát dochádza nielen k poškodeniu klienta z hľadiska toho, akým spôsobom sa s ním manipuluje, ale aj vášho zdravia.


Na monitoringy zariadení sociálnych služieb chodí tím komisárky podľa jej slov nie ako "dozor" či "kontrola", ale v prvom rade ako akási supervízia, počas ktorej môže poradiť, ako veci zlepšiť a vypočuje si nielen klientov, ale aj problémy a otázky zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Neraz ide o problémy zapríčinené zriaďovateľom, a nie zamestnancom samotným, prípadne o systémový problém.

Je pochopiteľné, že ochranu práv klientov v zariadeniach sociálnych služieb nezabezpečíme bez dostatočných pracovných podmienok opatrovateliek a opatrovateľov. Komisárka preto pri každej príležitosti upozorňuje na tento problém aj kompetentné ministerstvá.

Záznam celého valného zhromaždenia Komory opatrovateliek Slovenska z 12. septembra 2022 si môžete pozrieť nižšie.
 
 Záznam z Valného zhromaždenia OZ KOS 12.9.2022