V zdravotníckom výbore rezonovali zistenia komisárky z monitorovacích návštev v psychiatriách

Vo Výbore NR SR sa komisárka Zuzana Stavrovská zamerala na výsledky zistení z monitoringov psychiatrických oddelení nemocníc.
V roku 2021 úrad zmapoval tri psychiatrické zariadenia:
  • Psychiatrické oddelenie, FNsP J. A. Reimana, Prešov
  • Psychiatrické oddelenie v nemocnici s poliklinikou Trebišov, a.s.
  • Psychiatrická klinika, FN Trenčín

Najhoršie z hľadiska dodržiavania ľudských práv dopadlo oddelenie v Prešove:
  • režim na detskom oddelení prísnejší ako v najprísnejšej väznici, pobyt na čerstvom vzduchu len „za odmenu“, odobratie osobných vecí, nepovolenie žiadneho rádia, televízie;
  • automatické podanie sedatív a umiestnenie dospelých aj detských (!) pacientov po príjme do tzv. „sieťových“ postelí, aj keď nevykazujú nepokoj či agresiu (ako vyzerá sieťová posteľ, si môžete pozrieť v galérii pod príspevkom ako poslednú - ilustračnú fotku);
  • hospitalizácia detských pacientov vo veku blízkemu 18-tich rokov bez ich súhlasum tj aj proti ich vôli;
  • poddimenzovaný personál.

Hoci je používanie sieťových postelí dôsledkom práve nedostatku personálu, a tým pádom je to, žiaľ, bežným javom, neznamená to, že je to v poriadku. Nemá to byť bežným javom. Preto treba podľa komisárky Zuzany Stavrovskej prijať také opatrenia, ktorých súčasťou bude aj navýšenie personálnych kapacít a ich adekvátne ohodnotenie.

Podrobnejšie zistenia z oddelení psychiatrií nájdete v Správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021 v kapitole 4.3 na strane 328. 
 
Analýzu psychiatrických oddelení aj z predošlých rokov plánuje komisárka zverejniť v lete tohto roku v mimoriadnej správe.
 
 

Vystúpenie komisárky na Výbore NR SR pre zdravotníctvo si môžete pozrieť od 33-tej minúty tu:
 

 Video z rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo
 

 

 Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
 
 
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Súvisiace odkazy:
Rokovanie výboru: Výbor NR SR pre zdravotníctvo (nrsr.sk)