Už po štvrtý raz udelili Dobré srdcia

Plný emócií a silných ľudských príbehov. Aj taký bol štvrtý ročník oceňovania Dobré srdce, ktorý organizuje Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS). Slávnostný galavačer sa konal v pondelok 11. septembra v bratislavskej Starej tržnici. Celý záznam galavečera si budete môcť pozrieť 7. októbra na obrazovkách RTVS.

OCENENÉ A OCENENÍ PODĽA KATEGÓRIÍ:

SESTRA V SOC. SLUŽBÁCH

Katarína Magátová, ZpS Dôstojnosť, Horné Štitáre
 

OPATROVATEĽ/KA

Marta Valovičová
 

MANAŽÉR/KA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Mária Kóšová, ZSS Kreativ, Klasov
 

ODBORNÝ PRACOVNÍK/ČKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Miriam Orbisová
 

POSKYTOVATEĽ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Slovenská katolícka charita
 

VÝNIMOČNÝ PRÍNOS V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská


Zuzana Stavrovská považuje ocenenie za zásluhu celého tímu Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím:

Ďakujem Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb v SR, že ma na túto cenu nominovala. Naozaj ma to veľmi prekvapilo. Veľmi si vážim ocenenie a veľmi si vážim prácu, ktorú môžem vykonávať. My na úrade komisára považujeme túto prácu skôr za službu, než za úradnícku prácu. Snažíme sa slúžiť ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. Veľmi si vážime, keď môžeme spolupracovať na pomoci a službe ľuďom so zdravotným postihnutím so všetkými subjektmi, ktoré poskytujú sociálne služby – či už sú to samosprávy miest a obcí, samosprávne kraje, ako aj mimovládne organizácie. Aj vďaka mimovládnym organizáciám môžeme túto misiu naplniť.


Ešte raz všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

POROTKYNE, ktoré vyberali v každej kategórii tri nominácie spomedzi celkovo až 120 prihlášok:
  • členka Rady a Prezídia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Zuzana Haladová (kategória sestra v soc.službách)
  • predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska Danka Grafiková (kategória opatrovateľ/ka v sociálnych službách)
  • europoslankyňa Miriam Lexmann (kategória manžér/ka v soc. službách)
  • predsedníčka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Katarína Mažárová (kategória odborný pracovník/čka v soc. službách) podpredsedníčka APSS v SR Božena Bušová (kategória poskytovateľ soc. služieb)
  • predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová (výnimočný prínos v soc.službách)


Fotografie:
KOZP, APSS v SR