nedeľa 27.06.2021

Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 28. výročia vzniku Slovenskej republiky

V Nedeľu večer 27. júna 2021 udeľovala prezidentka Zuzana Čaputová štátne vyznamenania 24 osobnostiam. Na slávnostnú ceremóniu bola pozvaná aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. Štátne vyznamenania sa zvyčajne udeľujú na začiatku kalendárneho roka, ale pandémia aj tu zamiešala karty.
Ocenenia prebrali osobnosti spoločenského, kultúrneho, politického,  športového aj sociálneho života, v ktorých  každý svojou prácou a pôsobením nejakým spôsobom vyniká.

Pani prezidentka vo svojom prejave okrem iného uviedla:

Stretli sme sa tu, aby sme spoločne oslávili ľudskú tvorivosť, vytrvalosť, intelekt a nezlomného ducha. Osobnosti, ktoré budú dnes vyznamenané, bojovali za slobodu, pričinili sa o zrod dôležitých demokratických inštitúcií a starajú sa, aby tieto inštitúcie napĺňali svoj zmysel. Dnes vzdáme úctu tým, ktorí svoje pevné miesto v spoločnosti potvrdili pri mnohých hodnotových križovatkách a svojím životným postojom ovplyvnili niekoľko generácií. 


Udelením štátnych vyznamenaní prezidentka Slovenskej republiky oceňuje osoby (výnimočne aj kolektívy) za ich mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy.

Prezidentka môže na návrh Národnej rady Slovenskej republiky alebo vlády SR, alebo aj bez návrhu (na základe vlastného uváženia) udeliť tieto štátne vyznamenania:
 • Rad Bieleho dvojkríža (občiansky alebo vojenský druh),
 • Rad Andreja Hlinku,
 • Rad Ľudovíta Štúra (občiansky alebo vojenský druh),
 • Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž,
 • Medailu prezidenta Slovenskej republiky.

Okrem Medaily prezidenta Slovenskej republiky majú štátne vyznamenania tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda, pri ktorej udelení sa predpokladá obzvlášť mimoriadna miera zásluh vyznamenaného. Z iných vyznamenaní prezident Slovenskej republiky udeľuje slovenské vojenské vyznamenanie - Medailu za statočnosť.

Ocenenia dostali:

 • Sándor Beke, Medaila prezidenta Slovenskej republiky, za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia
 • Jaroslav Budz, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam, za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života
 • Pavol Čekan, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, najmä v oblasti vývoja a výroby testov na vírus SARS-CoV-2
 • Pavol Demitra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Vladimír Godár, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Agnieszka Holland, Medaila prezidenta Slovenskej republiky, za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia
 • Agnesa Horváthová, Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
 • Zdeno Chára, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Rudolf Chmel, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, občiansky, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Vasiľ Jabur, Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a za zásluhy pri kodifikácii rusínskeho jazyka
 • Helena Jurasovová, Pribinov kríž II. triedy, za celoživotné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne v umelecko-vzdelávacej činnosti v oblasti detského scénického folklorizmu
 • Kristína Križanová, Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
 • Ivan Leitman, Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
 • Vladimír Michal, Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • Hilda Múdra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Chaviva Reiková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Pavel Rychetský, Rad Bieleho dvojkríža III. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, najmä v oblasti práva a ústavného súdnictva
 • Anna Šestáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Magdaléna Špotáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti psychologickej starostlivosti o rodiny s deťmi s postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Ivan Štrpka, Pribinov kríž II. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • Milan Šútovec, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Károly Tóth, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za podporu interetnického a interkultúrneho porozumenia
 • Dezider Ursiny, Pribinov kríž II. triedy in memoriam, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • Ján Zavarský, Pribinov kríž III. triedy, za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
Výnimočnosť celého večera podčiarkli aj účinkujúci. Solamente Naturalli &Vocal Ensemble SoLa, Jakub Ursíny, Vojenská hudba Banská Bystrica.

Ďakujeme všetkým oceneným za ich statočnosť, skromnosť a schopnosť obrovskej empatie voči iným ľuďom.


Súvisiace odkazy:
Udeľovanie štátnych vyznamenaní - Prezidentka vyznamenala 24 osobností (Prezidentka Slovenskej republiky)
Prezidentka udelila štátne vyznamenania 24 osobnostiam – Správy RTVS