utorok 14.11.2023

Udeľovanie ocenení Lúč z tmy

Uplynulý piatok 10. novembra 2023 už po šiesty raz odovzdali rómske organizácie a nezávislé osobnosti ocenenia Lúč z tmy osobnostiam, ktoré sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.

Zakladateľom a vyhlasovateľom oceňovania Lúč z tmy je občianske združenie eduRoma – Roma Education Project.

Laureátky a laureáti 6. ročníka Lúč z tmy:
  • Marie Oláhová - folkloristka, občianska aktivistka, komunitná pracovníčka, zakladateľka @Úrmc Únie rómskych materských centier, vedúca združenia Rómka Detva a folklórneho súboru Romka Detva;
  • Zuzana Kusá - sociologička Slovenská akadémia vied a občianska aktivistka, venuje sa témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia, patrí medzi najsilnejšie hlasy obhajujúce práva Rómov na dôstojný život a kvalitné vzdelanie;
  • Gustáv Pompa - starosta Obec Toporec, za rozvoj obce s vysokým počtom rómskeho obyvateľstva a za budovanie mostov porozumenia medzi Rómami a majoritou;

CENA VEREJNOSTI KLOBÚK DOLE - KALAPA TELE:
  • Rudolf Rusňák - učiteľ na základnej škole v Drienovci, mentor rómskej mládeže, realizuje rôzne aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie, kreatívne činnosti či dobročinnosť.

Na odovzdávaní cien bola aj komisárka Zuzana Stavrovská. Srdečne gratulujeme všetkým oceneným.