streda 14.04.2021

Tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE

V stredu, 14. apríla 2021 sa konala tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila celoslovenskú anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách.
Od 15.4.2021 môžete tých, ktorí si to podľa vás zaslúžia prihlásiť na ocenenie cez elektronickú prihlášku na www.dobre-srdce.sk, alebo aj poštou v obálke s heslom Dobré srdce 2021 na adresu:

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Fedákova5, 841 02
Bratislava


Slávnostný Galavečer sa bude konať 21.9.2021 v Starej tržnici. Pandémia ukázala, že aj v sociálnych službách sú hrdinovia tejto doby, ktorí nehľadiac na následky s vypätím síl pracovali a starali sa o bezbranných ľudí, ktorí potrebovali ich pomoc.

Domovy sociálnych služieb nie sú len „domovy hrôzy“- ale naopak väčšinou sú to inštitúcie plné oddaných pracovníkov. Vzdajme im úctu tým, že ich pochválime a oceníme ich prácu.
 
 Tlačová správa APSS v SR