utorok 21.03.2023

Svetový deň sociálnej práce

Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov (21. marec) vznikol v roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW).
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím prichádza do kontaktu so sociálnymi pracovníkmi a sociálnymi pracovníčkami najmä v zariadeniach sociálnych služieb, kam chodíme na monitorovacie návštevy - pri dohliadaní na dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb.

Vážime si ťažkú a obetavú prácu sociálnych pracovníkov a sociálnych pracovníčok, ktorá ani zďaleka nie je "bežnou prácou", ale vyžaduje si doslova "celého človeka", s veľkým srdcom a veľkým zanietením do práce a s veľkou láskou k človeku.

Vždy budeme hájiť aj práva sociálnych pracovníkov, pretože sú predpokladom na dodržiavanie práv klientov a odkázaných ľudí, o ktorých sa starajú.

Ďakujeme za vašu prácu a prajeme všetko najlepšie.