piatok 11.02.2022

Svetový deň chorých a pandémia COVID-19

Dnes je svetový deň chorých, ktorý existuje presne 30 rokov. V roku 1992 ho ustanovil vtedajší pápež Ján Pavol II. Cieľom je upriamiť pozornosť na nevyliečiteľne chorých ľudí na celom svete a na potrebu vytvárania takých podmienok, aby mohli znášať svoje choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach.
Život, ktorý majú dlhodobo chorí ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím už aj tak ťažký, sa im ešte sťažil v súvislosti s pandémiou COVID-19. Protipandemické opatrenia otriasli zárukou a istotou zabezpečenia dostupnej zdravotnej starostlivosti: či už ide o odkladanie plánovaných operácií, čo mohlo a môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu zdravotného stavu mnohých chorých, alebo o znemožnenie potrebných liečebných pobytov, ktoré sú pre ľudí so zdravotným postihnutím veľmi potrebné. V mnohých prípadoch sa už aj tak pomerne dlho trvajúce konania o priznaní peňažných príspevkov ešte viac predĺžili a zhoršila sa aj dostupnosť kompenzácií a zdravotníckych pomôcok. Pri nutných hospitalizáciách zostali pacienti bez možnosti návštev, a teda bez opory rodinných príslušníkov, čo malo veľmi nepriaznivý dopad na ich psychické zdravie. To isté platí aj o klientoch v zariadeniach sociálnych služieb, kde počas uplynulých dvoch rokov takisto plošne zakázali alebo obmedzili návštevy najbližších.
 
Veríme, že vstupujeme do obdobia uvoľnenia opatrení a zlepšenia pandemickej situácie, a že podmienky zdravotnej aj sociálnej starostlivosti sa opäť vrátia do „starých koľají“ spred pandémie, keď bude liečebný rehabilitačný pobyt či objatie s blízkym v nemocnici či zariadení sociálnych služieb opäť samozrejmosťou.