utorok 21.03.2023

Svetový deň Downovho syndrómu

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu.
S kolegyňami v úrade komisára sme si dnes obuli každú ponožku inú.

21. marec bol určený ako Svetový deň Downovho syndrómu preto, lebo trizómia 21 znamená, že na 21. chromozomálnom páre vznikla tretia kópia chromozómu, a tak títo výnimoční ľudia nemajú 46 chromozómov, ale 47.

Podľa informácií zverejnených na webstránke Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku patrí Downov syndróm k najbežnejším chromozomálnym poruchám a je najčastejší z vrodených syndrómov. Vyskytuje sa vo všetkých etnických skupinách v priemere u jedného zo 700 živonarodených detí. V priemere sa v rámci Slovenska narodí ročne 30 - 50 detí s Downovým syndrómom.

Langdon Down bol prvý, kto popísal v roku 1866 typické fenotypové znaky sprevádzajúce mentálnu retardáciu. Prvý krok k odhaleniu príčiny Downovho syndrómu urobili v roku 1956 Tijo a Levan, keď zistili že človek má v bunkovom jadre 46 chromozómov a zostavili prvý karyotyp človeka. V roku 1959 Lejeune odhalil u ľudí s Downovým syndrómom nadpočetný chromozóm 21.

A prečo ponožky? Pretože svojím tvarom pripomínajú tvar chromozómu. 

Deti a mladých ľudí s Downovým syndrómom zviditeľňujeme v našom úrade aj aktuálnou výstavou SME AKO VY.


Súvisiace odkazy:
Charakteristika DS | Downov syndróm (downovsyndrom.sk)
Otvorili sme výstavu SME AKO VY - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)