utorok 03.10.2023

Sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva v našom úrade

V pondelok 2. októbra 2023 prijala pozvanie na návštevu nášho úradu sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva Alena Poláčková.
Komisárka Zuzana Stavrovská a právničky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa stretli s Alenou Poláčkovou, sudkyňou Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), kde posudzuje porušovanie základných ľudských práv a slobôd zakotvených v Dohovore o ochrane ľudských práv a slobôd Rady Európy.

Sudkyňa ESĽP Alena Poláčková informovala tím nášho úradu o činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva, o zaujímavých prípadoch, ktoré posudzovala a ktoré sa týkali práv osôb so zdravotným postihnutím. Prípady ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré sa dostali až na ESĽP, sú dôležité aj pre náš úrad. Komisárka Zuzana Stavrovská zároveň predstavila sukyni ESĽP Alene Poláčkovej náš úrad a aktivity, ktoré vykonávame.

Ďakujeme za obohacujúce stretnutie a nadviazanie kontaktu.