piatok 31.03.2023

Sú zálohomaty prístupné pre všetkých?

Práve na túto tému sa 30.3.2023 na Ministerstve životného prostredia SR (MŽP) uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré inicioval poslanec NR SR Dominik Drdul.
Keď chcú ľudia odkázaní na invalidný vozík, ale aj mnohí ďalší vrátiť plastové fľaše a plechovky do tzv. zálohomatov v obchodoch, musia neraz žiadať o pomoc iných, pretože na otvor na vloženie fľaše nedočiahnu alebo nemajú hmatovú či zvukovú navigáciu. 

Ako zlepšiť prístupnosť zálohomatov pre všetkých - to bola téma stretnutia za okrúhlym stolom, kde sa stretli Dominik Drdul, štátny tajomník MŽP Juraj Smatana, zástupcovia organizácie Správca zálohového systému, Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a/alebo hydrocefalus a ďalších. Za ÚKOZP bola na stretnutí právnička - odborníčka na bezbariérovú prístupnosť Eva Domoráková Arnoldová.

Ministerstvo sa v tejto súvislosti dohodlo so Správcom zálohového systému na príprave dodatku zmluvy s cieľom lepšie sprístupniť systém hendikepovaným občanom, preskúmať súlad funkčnosti zálohomatov s Európskym aktom o prístupnosti (EAA) a možnosť zaviesť používateľský test novoinštalovaných zálohových automatov osobami so zdravotným postihnutím.

Otvorenou otázkou je tiež hmatateľné označovanie obalov pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Do úvahy prichádza aj inštalovanie zvončekov na privolanie asistencie, vybudovanie bezbariérového prístupu k zálohomatom všade tam, kde to je možné, intenzívnejšia pomoc obchodných prevádzok dôchodcom a hendikepovaným zákazníkom, aj rozširovanie siete dobrovoľných obchodných prevádzok, využívajúcich ručné skenery na odovzdanie zálohovaného obalu priamo personálu obchodu.

Vítame, že MŽP plánuje ďalšie stretnutia na túto tému s cieľom zlepšiť prístupnosť zálohomatov skutočne pre všetkých.

Pripájame oficiálnu tlačovú správu MŽP z 30. 3. 2023:

MŽP SR: Zdokonaľujeme zálohový systém

Systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktorý na Slovensku funguje 15 mesiacov, má nesporné pozitívne ekonomické a environmentálne dopady. Rovnako tak je ale dôležitá ústretovosť a prístupnosť systému zálohovania pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne postihnutých občanov. Práve na túto tému sa uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré inicioval Dominik Drdul, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky na pôde Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu, Správcu zálohového systému, zástupcov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a občianskych združení.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu pilotný rok zálohovania ukázal, že systém dostatočne ekonomicky motivuje zákazníkov zapájať sa do zálohovania, vďaka čomu návratnosť PET fliaš a plechoviek prekročila v prvom roku fungovania 70 %. „Našou úlohou je však systém zálohovania vylepšiť tak, aby nielen chránil našu prírodu, lesy a rieky od plastového odpadu, ale tiež aby bol ústretový a prístupný pre dôchodcov, hendikepovaných a zdravotne postihnutých občanov,“ zdôraznil štátny tajomník Smatana.

Poslanec NR SR Dominik Drdul podčiarkol, že téma ústretového prostredia zálohovania je rovnako dôležitá, ako jeho environmentálny aspekt. MŽP SR sa v tejto súvislosti dohodlo so Správcom zálohového systému na konkrétnych opatreniach, predovšetkým na príprave dodatku zmluvy so Správcom zálohového systému s cieľom ešte väčšmi sprístupniť systém hendikepovaným občanom, preskúmať súlad funkčnosti zálohomatov s Európskym aktom o prístupnosti (EAA), možnosť zaviesť používateľský test novo inštalovaných zálohových automatov osobami so zdravotným postihnutím. Otvorenou otázkou je tiež hmatateľné označovanie obalov.

Systém zálohovania spravia dostupnejším tiež také patrenia, ako bezbariérový prístup k zálohomatom všade tam, kde to je možné, intenzívnejšia pomoc obchodných prevádzok dôchodcom a hendikepovaným zákazníkom, inštalovanie zvončekov na privolanie asistencie, ale aj rozširovanie siete dobrovoľných obchodných prevádzok, využívajúcich ručné skenery na odovzdanie zálohovaného obalu priamo personálu obchodu.

Riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč zdôraznil, že myslia aj na spoluobčanov so zdravotným postihnutím či národnostné menšiny. „V spolupráci s obchodníkmi, ktorí sú vlastníkmi jednotlivých zariadení na odberných miestach sa zaoberáme rôznymi opatreniami v oblasti bezbariérovosti. Rovnako tak poskytujeme informácie o systéme zálohovania v rôznych jazykových mutáciách národnostných menšín. V našich snahách budeme naďalej pokračovať aj v spolupráci s viacerými organizáciami, ktoré zastupujú znevýhodnených,“ dodal Marián Áč.

MŽP SR plánuje ďalšie stretnutia s komunitou dôchodcov a so zdravotne postihnutými spoluobčanmi, a so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO), ktorá zastupuje najvýznamnejšie maloobchody a veľkoobchody na Slovensku. Podnety na lepšie sprístupnenie zálohového systému je možné zasielať na Zelenú linku MŽP SR a tiež Správcu zálohového systému.