štvrtok 09.05.2024

Študentom Právnickej fakulty vieme ponúknuť stáž v Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Právničky z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím boli tento týždeň (7. mája) na „Dni príležitostí“, ktorý organizovala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
Cieľom podujatia je udržiavať priamy kontakt memorandových partnerov Právnickej fakulty z prostredia verejného sektora so študentami fakulty. Študenti sa mohli oboznámiť so stážovými profilmi zúčastnených inštitúcii verejnej a štátnej správy.
 
Na akcii sme mali možnosť prezentovať činnosť nášho úradu, mali sme priestor na stretnutie so študentami, najmä s tými, ktorí mali záujem o poskytnutie pracovných príležitostí, napríklad aj pre našu inštitúciu.
 
Oceňujeme záujem študentov Právnickej fakulty, či o stáž alebo rovno aj o prácu na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Na propagáciu nášho úradu, vrátane prezentácie možností pracovného uplatnenia absolventov práva u nás, sme sa zúčastnili nakrúcania krátkeho videa s PR manažérkou Právnickej fakulty UK na tému „Čo zažijú študenti, ktorí sa prihlásia k nám na stáž“. Video bude k dispozícií na sociálnych sieťach fakulty.    
 
Podujatie obohatili viaceré praktické odborné prednášky určené pre študentov, ako aj slávnostná vernisáž výstavy venovanej pamiatke J. A. Baťu. Významnými hosťami podujatia boli riaditeľka Centra právnej pomoci v Bratislave JUDr. Anna Peťovská PhD a prezident Policajného zboru SR plk. Mgr. Ľubomír Solák.