piatok 07.06.2024

Študenti s telesným postihnutím sa oboznámili s Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Už sa to stáva tradíciou. Komisárka Zuzana Stavrovská bola druhý rok po sebe prezentovať činnosť nášho úradu študentom Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, na Mokrohájskej ulici v Bratislave.
Iniciátorom bolo Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré prezentovalo možnosti dobrovoľníckej práce – najmä pre študentov, ktorí končia školu. Ľudia so zdravotným postihnutím si totiž niekedy prácu hľadajú ťažšie, preto je začať ako dobrovoľník dobrý štart. Súhlasí s tým aj komisárka Zuzana Stavrovská.

Počas hodinovej prednášky komisárka študentom vysvetlila, aké kompetencie má Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Dozvedeli sa, čo všetko sme počas vyše ôsmych rokov fungovania úradu riešili – na príbehoch komisárka študentom vysvetlila, aké problémy trápia ľudí, ktorí majú akékoľvek zdravotné (fyzické či mentálne) postihnutie. Zdôraznila, že dvere máme vždy otvorené, a podnety prijímame v rôznych formách – osobne, písomne (elektronicky alebo klasickou poštou), ale aj telefonicky.

Riaditeľka školy Jana Chromíková ukázala komisárke priestory školy, odborné učebne – napríklad pre praktické vyučovanie zlatníkov či mechanikov počítačových sietí. „Stretli sme sa nielen so žiakmi, ktorí končia školu, ale aj mladšími. Som prekvapená, že školu navštevujú žiaci z celého Slovenska, ktorí potom bývajú na internáte. Ale vidím, že sú spokojní,“ usmiala sa komisárka.

V súčasnosti je škola ideálnym riešením nielen pre deti, ktoré majú pohybové postihnutie, napríklad vozíčkarov (keďže je plne debarierizovaná), ale aj pre deti s diagnózami ako je autizmus, teda poruchy autistického spektra. „Máme tu aj žiakov s psychiatrickými diagnózami, ktoré v dnešnej dobe pribúdajú. Práve naša škola sa vie prispôsobiť tempu žiakov, ktorí sú pomalší a potrebujú prístup špeciálnych pedagógov. Neprijímame však žiakov s mentálnym postihnutím, na to sú určené iné špeciálne školy,“ vysvetľuje riaditeľka Jana Chromíková.

Komisárka Zuzana Stavrovská ocenila, že škola sa zapája aj do projektu Erasmus. Študenti boli počas našej návštevy odcestovaní na Cypre, kde trávili dva týždne nielen spoznávaním krajiny, ale mohli si vyskúšať aj prax. Okrem Cypru boli žiaci Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím aj v Českej republike v Prahe.

Prednášky o činnosti Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ponúkame aj iným školám, ktoré navštevujú žiaci s nejakou formou postihnutia.