Stretnutie s komisármi
piatok 16.12.2022

Stretnutie komisárky, komisára a verejného ochrancu práv

Novovymenovaný verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský zorganizoval 16. decembra 2022 prvé spoločné stretnutie s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou aj komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.
Komisárka Zuzana Stavrovská, komisár Jozef Mikloško a ombudsman Róbert Dobrovodský sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o dôležitých spoločných témach. Spojiť sily by chceli napríklad v téme chudoby a jej dopadov na ľudské práva. Takisto diskutovali o očakávaných zmenách v súvislosti s ratifikáciou Opčného protokolu OSN k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Stretnutie tohto „triumvirátu ľudských práv“ bolo prvé, ale nie posledné.  Spoločných „projektov“ môže byť časom viac.

Ďakujeme za pozvanie a iniciatívu a tešíme sa na spoluprácu!Fotografie:
Vpravo v strede verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, oproti komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a komisár pre deti Jozef Mikloško

Zdroj:
Kancelária VOP

Súvisiace odkazy:
Stretnutie s komisármi - Verejný ochranca práv (vop.gov.sk)