Štátne vyznamenanie získala aj Soňa Holúbková, ktorá život zasvätila ľuďom so zdravotným postihnutím

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila 1.1.2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania 28 osobnostiam. Na podujatí sa zúčastnila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Obzvlášť sa tešíme z ocenenia pre Soňu Holúbkovú, ktorá si z rúk prezidentky SR prebrala štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Soňa Holúbková je psychologička, sociálna pracovníčka, filozofka, poradkyňa, ktorá sa vyše 30 rokov venuje ľuďom so zdravotným postihnutím. Zaslúžila sa o to, že ľudia so zdravotným postihnutím vyšli spoza múrov izolácie a je jednou z najväčších propagátoriek deinštitucionalizácie sociálnych služieb.

V Žiline zriadila Agentúru podporovaných služieb, ktorá prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania a podporuje pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím. Učí zdravotne znevýhodnených ľudí, ako sa postaviť na vlastné nohy, nájsť si prácu a zvládnuť aj samostatné bývanie.
Soňa Holúbková je riaditeľkou Rady pre poradenstvo v sociálnej práci v Žiline. Pracovala pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR i pre mimovládne organizácie. Za svoju celoživotnú prácu získala ocenenie Biela vrana.

Z "našej" oblasti - ochrany ľudských práv ešte spomeňme, že Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o ľudské práva a slobody a ich ochranu si prevzala rómska aktivistka Anna Koptová. Pričinila sa o to, že Rómovia boli oficiálne uznaní ako národnostná menšina, aby mali právo sa vzdelávať vo svojom jazyku a rozvíjať svoju kultúru. 

Všetkým srdečne gratulujeme. Súvisiace odkazy: 
Prezidentka udelila štátne vyznamenania 28 osobnostiam (teraz.sk) 

Text:
​Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím + TASR

Fotografie:
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím + TASR