utorok 26.07.2022

Seniori nemajú svojho ombudsmana, uchádza sa o to komisárka Stavrovská

Svetový deň starých rodičov a seniorov sa zatiaľ oslavuje len druhý rok - minulý rok jeho vznik inicioval pápež František a ustanovil ho na štvrtú nedeľu v júli, ktorá v tomto roku pripadla na 24. júl.
Pápež František pripomína, že svedectvo starších ľudí je dôležité a významné, a vyzýva ich, aby „boli učiteľmi pokojného spôsobu života, ktorý je pozorný voči najslabším.“

Tento rok zvolil tému: 
 

Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. 


Hoci sa zdá, že ide čisto o cirkevný sviatok, inšpirovať sa ním môžeme všetci: môžeme dnes venovať väčšiu pozornosť starším, navštíviť ich, zavolať im, dať im najavo, že nám na nich záleží.

Seniori sú obzvlášť zraniteľnou skupinou. Napriek tomu, že na Slovensku existujú subjekty určené na verejnú ochranu práv, ochranu práv detí a ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, seniori svojho ombudsmana, ktorý by ochraňoval ich ľudské práva, nemajú.

Preto sa uchádzame o to, aby Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím mohol rozšíriť svoju pôsobnosť aj na seniorov – bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú zdravotné postihnutie. A prečo práve náš úrad?
  • Máme totiž nastavené procesy na špeciálnu ochranu zraniteľných osôb a so seniormi už prirodzene spolupracujeme, keďže sa na nás obracajú či už v súvislosti s ochranou ich práv súvisiacich s ich zdravotnými problémami, starostlivosťou v zariadeniach sociálnych služieb alebo v konaniach o spôsobilosti na právne úkony.
  • Seniori zároveň tvoria počtom najväčšiu skupinu našich klientov.
  • Neraz sa  na nás obracia aj Fórum pre pomoc starším, ktoré zhromažďuje podnety práve od seniorov a nejeden prípad seniora sme vďaka vzájomnej spolupráci už úspešne vyriešili.

Iniciatívu smerujúcu k zmene zákona, aby náš úrad mohol poskytovať aj špecializovanú pomoc a podporu seniorom, sme už začali. Veríme, že sa ju poradí doviesť do úspešného konca. Tak, aby sme mohli pomáhať všetkým seniorom, ktorí nás budú potrebovať.